Tutkimus: Keski-ikäisten naisten masennusoireet ja epäsäännöllinen syöminen lisääntyivät koronapandemian aikana, ulospäin suuntautuneet joivat vähemmän alkoholia

Käynnissä oleva koronapandemia on vaikuttanut ihmisten terveyteen vaihtelevin tavoin, kertovat Jyväskylän yliopiston kaksi tuoretta tutkimusta. Osa on kokenut elintapojensa muuttuneen terveellisemmiksi samalla kun osa on kokenut päinvastaista.

Molempien tutkimusten perusteella persoonallisuuspiirteet vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ihminen pandemiatilanteen kokee.

Ensimmäisessä tutkimuksessa kartoitettiin keski-ikäisten naisten elintapoja ja masennusoireita ennen koronapandemiaa sekä maaliskuusta kesäkuuhun 2020 vallinneiden poikkeusolojen alussa ja lopussa.

Tähän tutkimukseen osallistuneet raportoivat enemmän masennusoireita ja epäsäännöllisempää ruokailurytmiä poikkeusolojen loppupuolella kuin ennen pandemiaa. Alkoholin käytössä ja vapaa-ajan fyysisessä aktiivisuudessa ei havaittu muutoksia.

Epäsuotuisten muutosten havaittiin kasautuvan tietyille ihmisille.

– Esimerkiksi niillä naisilla, joilla ruokailu muuttui epäsäännöllisemmäksi, myös masennusoireet ja alkoholin käyttö lisääntyivät, tutkijatohtori Tiia Kekäläinen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo tiedotteessa.

Hieman vajaa puolet naisista arvioi vähentäneensä liikkumista koronapandemian takia, noin kolmasosa arvioi liikkumisen pysyneen ennallaan ja viidennes raportoi lisänneensä liikkumista.

Toisessa tutkimuksessa fyysisen aktiivisuuden muutoksia tutkittiin sekä naisilla että miehillä.

Tulokset olivat samankaltaisia, mutta useampi raportoi liikkumisensa säilyneen ennallaan.

Miehet raportoivat useammin liikkumisensa säilyneen ennallaan, kun taas naiset raportoivat miehiä enemmän lisänneensä tai vähentäneensä liikkumista.

Molemmissa tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota persoonallisuuspiirteiden vaikutukseen pandemiatilanteeseen sopeutumisessa.

Ulospäin suuntautuneet naiset kertoivat vähentäneensä alkoholin käyttöä ja muuttaneensa ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan. Tätä selittää tutkijoiden mukaan ystävien tapaamisen ja ulkona syömisen vähentyminen.

Korkeita pistemääriä neuroottisuudessa saaneet naiset raportoivat sekä myönteisiä että kielteisiä muutoksia ruokailutottumuksissaan.

– Neuroottisuutta luonnehtivat esimerkiksi hermostuneisuus, ahdistuneisuus ja muut kielteiset tuntemukset. Tällaiset ominaisuudet ovat voineet pandemia-aikana näyttäytyä sekä tunnesyömisenä että toisaalta tarkkaavaisena ruokavalion seuraamisena, Kekäläinen kertoo tiedotteessa.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat