Hallitus esittää lakimuutoksia, joilla ravintoloiden asiakasmääriä ja aukioloaikoja voitaisiin kiristää entisestään sulun jälkeen – myös tanssi- ja laulukieltoa voitaisiin tehostaa

Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia tartuntatautilakiin. Ne antaisivat lisää valtuuksia rajoittaa muun muassa ravintoloiden asiakasmäärää ja aukioloa. Myös omalta istumapaikalta laulaminen ja musiikin kovaääninen soittaminen voitaisiin kieltää asetuksella.

Lain muutosesitys on väliaikainen, ja laki olisi voimassa ravintolasulun päättymisestä kesäkuun loppuun. Ravintoloiden sulku on voimassa 15 maakunnassa 28. maalikuuta asti.

Valtioneuvoston yleisistunnossa annetun lakiesityksen mukaan ravintoloiden asiakaspaikkojen määrää voitaisiin valtioneuvoston asetuksella rajoittaa jopa kolmasosaan. Nykyisin ravintoloiden asiakasmäärä voidaan enintään rajoittaa puoleen sallitusta kokonaiskapasiteetista. Nykyisin kello 22 päättyvää anniskelua voitaisiin aikaistaa päättyväksi kello 17, jolloin ravintola olisi suljettava kello 18.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallitusneuvos Ismo Tuominen korostaa, että keinojen välittömästä käyttöönotosta ravintolasulun päätyttyä ei ole tehty päätöksiä eivätkä keinot välttämättä edes tulisi voimaan lain mahdollistamassa mittakaavassa.

– Nämä (asiakasrajoitukset ja aukioloajat) ovat ne maksimit, eikä se tarkoita, että ne tulisivat voimaan. Tässä otetaan etukenoa. Jos tilanne vaatisi, siellä laissa olisi mahdollisuuksia, Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan tarkoitus on myös välttää ravitsemistoiminnan sulku tulevaisuudessa, kun keinovalikoimaa ravintolatoiminnan alueelliseen säätelyyn on yhä enemmän.

Lakiesitykseen on myös kirjattu, että nykyistä kovempiin toimiin ei voida ryhtyä, ellei tautitilanne anna edellytyksiä niiden käyttöönotolle.

Pakollinen pöytävaraus voitaisiin ottaa käyttöön

Ravintoloihin voitaisiin ottaa käyttöön myös pakollinen pöytävaraus. Tällä varmistettaisiin, että ravintoloihin ei syntyisi jonoja ja kaikille asiakkaille olisi olemassa ennalta määritelty paikka. Tartuntatapauksissa ravintolalla olisi tiedossa myös ravintolassa asioineiden yhteystiedot.

Myös niin kutsuttua tanssi- ja laulukieltoa voitaisiin tiukentaa entisestään. Voimassa olevien määräysten mukaan jokaisen asiakkaan pitää pysyä ravintolassa omalla paikallaan, mikä on estänyt tanssimisen ja esimerkiksi karaokelavalla esiintymisen. Nyt eduskuntakäsittelyyn etenevän lakiesityksen mukaan valtioneuvosto voisi asetuksella kieltää laulamisen kokonaan.

STM:n Tuomisen mukaan laulukieltoesityksessä on kyse lähinnä nykyisten porsaanreikien tilkitsemisestä. Tanssi- ja laulukiellon voimaantulon jälkeen on käytännössä ollut mahdollista laulaa, jos asiakkaan istumapaikalle toimitetaan mikrofoni.

Myös musiikin kovaääninen soittaminen ravintolassa voitaisiin asetuksella kieltää.

– Siis musiikin, joka saa ihmiset nojautumaan toisiaan vasten ja huutamaan. Siitähän voi lentää pisaroita, Tuominen sanoo.

Rajoitukset yhdenmukaistuvat perustason maakunnissa

Valtioneuvosto antoi yleisistunnossa myös asetusmuutoksen, jolla ankarammat ravintolarajoitukset ulotetaan myös koronavirusepidemiassa perustasolla oleviin maakuntiin.

Lauantaina voimaan astuva asetus päättää anniskelun kello 22 ja sulkee ravintolan kello 23. Asiakasmäärä saa olla puolet tai kolme neljäsosaa maksimimäärästä riippuen ravintolan toiminta-ajatuksesta.

Lisärajoitukset ovat voimassa muuta maata koskevan ravintolasulun ajan.

Perustasolla olevia maakuntia ovat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa. Käytännössä voimaan astuvat muutokset koskevat kuitenkin ainoastaan Pohjois-Savoa, joka on koko epidemian ajan ollut perustasolla. Siellä ravintolat ovat anniskelleet puoleenyöhön saakka eikä asiakasmääriä ole rajoitettu.

Muissa maakunnissa lauantaina voimaan tuleva sääntely on jo pääosin ollut voimassa, sillä ne ovat aiemmin olleet epidemiassa kiihtymisvaiheessa, jolloin kovemmat toimet otettiin käyttöön.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat