Oikeusministeri Henriksson: Suomalaisissa vankiloissa huomattuihin puutteisiin pitää suhtautua vakavasti

Kritiikki Suomen vankiloita kohtaan on otettava vakavasti, sanoo oikeusministeri Henriksson (r.) Kuvassa Riihimäen vankila. -KOIVISTO ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Jecaterina Mantsinen / STT

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo, että Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (CPT) huomioihin Suomen vankiloista pitää suhtautua hyvin vakavasti.

– Komitean lopullinen raportti tulee maaliskuussa ja sen jälkeen hallituksella on kuusi kuukautta aikaa vastata siihen. Siihen on panostettava ja mietittävä, miten me pystymme tämän tilanteen ratkaisemaan, Henriksson sanoo STT:lle.

CPT teki viime kuussa tarkastusmatkan Suomeen ja vieraili muun muassa Oulun ja Turun vankiloissa. Valtuuskunta kiinnitti huomiota muun muassa vankien väliseen väkivaltaan.

– (Turun vankilassa) oli ollut useita väkivaltaisia välikohtauksia, joista osa oli johtanut vakaviin loukkaantumisiin. Johto ja henkilökunta yrittivät parhaansa mukaan ehkäistä vankien välistä väkivaltaa ja puuttua siihen, mutta tämä ei ole helppoa ottaen huomioon vankipopulaation erityispiirteet (paljon rikollisryhmiin kuuluvia) sekä pulan pätevästä vankeinhoitohenkilökunnasta.

Henriksson sanoo, että hän aikoo etsiä ratkaisuja komitean esittämiin puutteisiin Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) johdon kanssa.

– Lähiaikoina tulen tapaamaan Risen pääjohtajan Arto Kujalan ja pyrin myös tapaamaan vankilavirkailijoiden liiton jäseniä ja käymään keskustelua eri ratkaisuvaihtoehdoista ja miltä heidän mielestään tämä tilanne vaikuttaa.

Vankiterveydenhuollossa pulaa lääkäreistä

Valtuuskunnan mukaan huonoin tilanne vankiloissa oli yhteydenpitorajoitusten kohteena olevilla tutkintavangeilla ja turvallisuussyistä eristetyillä vangeilla. Molemmissa vankiloissa nämä vangit viettivät jopa 21–23 tuntia päivästä lukittuina selleihinsä.

Vangeilla oli vain vähän tai ei ollenkaan järjestettyä toimintaa ja hyvin vähän sosiaalisia kontakteja. Valtuuskunnan mielestä rajoitustoimiin turvautumista on edelleen vähennettävä ja niiden kestoa lyhennettävä, ja vangeille on silloinkin tarjottava jotain toimintaa ja ihmiskontakteja.

– Tämänkin tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että henkilöstö on enemmän läsnä vankien asuinosastoilla, CPT huomauttaa.

Kommentoi