Vapaa sana | Laadukasta hoitoa ja hoivaa

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus on jälleen noussut puheenaiheeksi hoitajapulan myötä.

Etenkin työantajapuoli yksityiseltä sektorilta on tuonut esille hoiva-avustajat keinona vastata hoitajapulaan ja kiristyvään mitoitukseen ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa, jonka tulee huhtikuussa 2023 olla 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Vanhuspalvelun epäkohdat nousivat esiin 2019 hoivakriisin myötä, kun useissa yksityissektorin ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä havaittiin lukuisia laiminlyöntejä.

Hoivakriisi osoitti puutteet hoidossa, palvelun laadussa ja tarpeen vanhuspalvelulain henkilöstömitoitukselle. 2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain sääntelyn keskeisenä tehtävänä onkin varmistaa, että jokainen ikääntyvä saa sellaista hoitoa kuin hänen henkilökohtainen tilanteensa vaatii.

Lain tarkoituksena on turvata hyvä hoito ja laadukkaat palvelut ikäihmisille, jossa keskeisenä tekijänä on ammattitaitoinen henkilöstö.

Näin lähihoitajan silmin hoitotyötä tarkastellessa näen paljon vielä tehtävää henkilöstöresurssien tehokkaassa kohdentamisessa ikäihmisten tehostetussa asumispalvelussa, kuten mitä työtehtäviä hoitajan työnkuvaan kuuluu.

Onko tarkoituksenmukaista, että lähihoitajat tekevät pyykki- ja ruokahuollon tehtäviä, kun pula on juuri hoitajista? Näitä työtehtäviä voi tehdä ilman lähihoitajan koulutusta.

Olennaista on kohdentaa hoitotyön resurssit niin, että niistä saa parhaan mahdollisen hyödyn, jotta hoitajat voivat keskittyä niihin tehtäviin mihin he ovat saaneet koulutuksen.

Työnantajapuoli on esiin nostanut hoiva-avustajien tarpeellisuuden tehostetussa palveluasumisessa hoivan tehtäviin. Esillä ei ole ollut, että hoiva-avustajat osallistuisivat juuri näihin välillisiin pyykki- ja ruokahuollon työtehtäviin, joita tälläkin hetkellä suurelta osin hoitajat tekevät.

Vanhuspalvelulain tarkoituksenahan juuri on, että hoitajat voisivat keskittyä hoitotyöhön.

Työn järjestelyillä ja tehtävänkuvilla hoitotyössä on vaikutusta myös alan pito- ja vetovoimaan. Tehtävää on vielä siis paljon ja keinojakin kun mietitään resursseja hoitotyössä ja hoivassa.

Kirjoittaja on vieremäläinen lähihoitaja, Superin varapuheenjohtaja ja hallintotieteen opiskelija.

Etusivulla nyt

Luetuimmat