Iivo Polven vapaa sana Yksi monista tilinpäätöksistä – esityslista oli melkoinen paketti, josta 192 sivua oli tilinpäätöksen osuus.

Viime maanantaina Iisalmen kaupunginvaltuusto käsitteli monien muiden asioiden ohella vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Laskujeni mukaan esityslista kaavakartta- ja muine liitteineen sisälsi yhteensä 839 sivua – melkoinen paketti, josta 192 sivua oli tilinpäätöksen osuus.

Se oli yksi niistä 52:sta eri vuosilta laadituista kuntien tilinpäätöksistä, joiden laatimisesta viranhaltijana olen joko vastannut, tilintarkastajana tarkastanut tai ollut yhtenä luottamushenkilönä päättämässä niiden hyväksymisestä.

Iisalmen kaupungin tilinpäätöksiä tuohon kokonaisuuteen sisältyy 46:lta vuodelta. Niistä 17 olen tarkastanut ja 29 ollut käsittelemässä luottamushenkilönä

Pääsääntöisesti tilinpäätökset markka- tai euromääräisesti ovat olleet lopputuloksiltaan parempia kuin mitä talousarviossa on tavoiteltu. Niin myös vuoden 2020 tilinpäätös. Tilikauden tulos oli 4,9 miljoona kun tarkistetussa talousarviossa tulokseksi oli arvioitu ”vain” 1,8 miljoonaa euroa. Asukasta kohti tulos oli 234 euroa.

Euromääräisesti ylijäämäinen tilinpäätös on hyvä lähtökohta seuraavalle vuodelle. Se myös valtuutettujen keskustelussa tuli yksimielisesti todettua.

Asukasta kohti tulos oli 234 euroa.

Sen sijaan jonkin verran eri näkemyksiä oli siitä, mitkä tekijät vaikuttivat tuon positiivisen tuloksen syntyyn. Jotkut arvioivat hyvän tuloksen johtuvan eri muodoissa valtiolta saaduista noin 6,5 miljoonan euron ns. koronakompensaatiosta ja osa piti varmana, että niillä ei ollut juurikaan merkitystä. koska koronan torjunnasta aiheutui myös ennakoimattomia kustannuksia ja tulojen menetyksiä, joten ylijäämää olisi tullut ilman koronaa ja sen torjuntaan saatua tukeakin.

Tilinpäätöskirjaan sisältyvästä aineistosta ei tarkkaa erittelyä helpolla löydä. Minusta osan ylijäämästä selittää talousarvion laadinnassa melko yleisesti noudatettu ns. ”varovaisuuden periaate” ja monelta osin myös palvelujen tuotannon rajoittaminen, mutta nyt pääosin kuitenkin ylipalkitseva koronakompensaatio, josta kiitos tasavallan hallitukselle.

Kaupungin tilinpäätökseen sisältyy yhtenä osana toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kuitenkin useimmiten hyvin yksipuolisesti keskustellaan vain euromääräisestä lopputuloksesta.

Siinä keskustelussa näyttää unohtuvan se, mikä on kunnan tehtävä. Kuntalain mukaan kunnan tulee ns. vapaaehtoisten tehtävien lisäksi hoitaa kymmenissä eri laeissa kunnille määrättyjä tehtäviä itse tai huolehtia vähintään niiden järjestämisestä ja rahoittamisesta.

Tehtävä on huolehtia kuntalaisille välttämättömistä niin varhaiskasvatus-, koulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon kuin teknisenkin toimen kymmenistä eri palveluista.

Niiden toteuttamisesta kyllä löytyy yleensä selvityksiä tuotettujen ja järjestettyjen palvelujen määristä ja myös kustannuksista, niin tässä vuoden 2020 tilinpäätöksessäkin.

Tilinpäätökseen liittyvän aineiston perusteella voi päätellä, että suuri osa kaupungin hyväksi vuoden 2020 tilinpäätökseen kirjautuneesta sotekustannusten ”säästöistä”, kuten mm. aikuissosiaalityöstä, vammais- ja kuntoutuspalveluista, jotka nyt ovat tasapainottaneet soten maksuosuutta, ovat tulevina vuosina entistä korkeampina vastassa.

Samoin koronan seurauksena patoutunut ”hoitovelka” niin hoiva- kuin hoitopalveluissakin odottaa lisärahoitusta. Kaupungin ylijäämille löytyy tarpeellista käyttöä.!

Kirjoittaja on Iisalmen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (vas.).

iivo.polvi@gmail.com

Etusivulla nyt

Luetuimmat