Vasemmistovaltuutetut esittävät: Iisalmen kaupunki tekemään aloite sähkön siirtohintojen alentamiseksi

Aloitteessa todetaan, että sähkön siirtohinnat ovat nousseet viime vuosina kohtuuttomasti. Raimo Eerola
Innimari Hyvärinen

Innimari Hyvärinen

Iisalmen Vasemmiston valtuustoryhmä esittää toimia Savon Voiman siirtohintojen alentamiseksi.

Ryhmän mielestä Iisalmen kaupungin pitäisi tehdä Savon Voiman omistajakunnille aloite osingonjakovaatimuksesta luopumisesta. Vaihtoehtona ryhmä ehdottaa osingonjaon alentamista ja sähkönsiirtohintojen laskemista vastaavalla summalla.

Aloitteessa todetaan, että sähkön siirtohinnat ovat nousseet viime vuosina kohtuuttomasti. Osingonjakovaatimusta kuvaillaan piiloveron luonteiseksi.

– Savon Voima jakaa tuloksestaan vuosittain osinkoa omistajinaan oleville kunnille. Osingonjaon mahdollistamiseksi asiakkailta joudutaan keräämään vähintään puolitoistakertainen määrä jaettavaan osinkoon verrattuna, kun huomioidaan tuloksesta valtiolle maksettavat verot. Luopumalla osittain tai kokonaan kunnille ns. piiloverona kerättävistä kuukausi- ja siirtomaksuista voitaisiin ylisuuria asiakasmaksuja alentaa, aloitteessa todetaan.

Vasemmiston valtuustoryhmä antoi aloitteen Savon Voiman sähkön siirtohintojen alentamiseksi kaupunginvaltuuston maanantain kokouksessa.

Keskustelu