Vallan vahtikoiralla riittää edelleen tehtävää – Vesa-Pekka Kangaskorpi: "Moniarvoinen media on oleellinen ylläpidettäessä demokratiaa"

Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo, ettei media voi olla riippumaton, jos se ei ole riittävän vauras. Ville Keto
Pirjo Nenola

Pirjo Nenola

– Media ei voi olla riippumaton, jos se ei ole riittävän vauras, sanoo Keskisuomalainen Oy:n toimitusjohtaja ja Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Hän on yksi puheenvuoron pitäjistä, jotka esiintyvät joko livenä tai verkon välityksellä By Iisalmi -seminaarissa Iisalmen kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 11.11.2020.

Seminaarin järjestää Iisalmen kaupunki sekä tämänvuotisena pääjärjestäjäkumppanina on 95-vuotisjuhlavuottaan viettävä Iisalmen Sanomat.

Kangaskorven mukaan vapaa ja moniarvoinen media on oleellisen tärkeä ylläpidettäessä demokratiaa.

– Demokratia sisältää riskin, hän sanoo tarkoittaen sitä, että demokratioissa yhteiskunnalliseen toimintaan voi nousta mukaan myös demokratiaa uhkaavia poliittisia puolueita tai liikkeitä.

Demokratia kuitenkin edellyttää, että kansalaisilla pitää olla vapaa valta päättää, mitä ja ketä he äänestävät. Siinä keskeisessä roolissa faktatietoa välittämässä on media.

Kammoksun valmiiksi pureskeltuja totuuksia.

Kangaskorpi sanoo, että esimerkiksi Yhdysvalloissa medioilla on ennakkoasenne.

– Siellä kansalaisten on oikeasti hankala löytää oikeaa tietoa. Kammoksun valmiiksi pureskeltuja totuuksia, Kangaskorpi sanoo.

Suomessa on hänen mukaansa huippuhyvä tilanne. Ainoa uhka faktatiedon välittämiselle on median taloudellinen ahdinko ja median murros.

– Toimituksilla ei ole riittävästi resurssia tehdä laatua journalismiin.

Hän toteaa, että maailma on muuttunut voimakkaasti. Hänen mielestään valtaeliitti on unohtanut, miltä tavallisen ihmisen elämä näyttää. Hän ottaa esimerkiksi pääkaupunkiseudun vihreiden kommentit polttomoottoriautojen käytöstä maakunnissa.

Millainen mediakenttä on viiden vuoden kuluttua?

Kangaskorpi näkee haasteita ja mahdollisuuksia. Mediatalojen pitää pystyä tarjoamaan lisäarvollisia palveluita.

– Suomen alueellinen keskittyminen heikentää maakunnallista taloutta. Kesko ja S-ryhmä mahdollistavat maakuntien sananvapauden, hän kiteyttää viitaten mainostuloihin.

By Iisalmi -seminaarin teemana on vastuullisuus.

Kangaskorven mukaan sananvapauteen ja riippumattomuuteen liittyvät asiat ovat vahvan talouden suojaamia.

– Itselleni selkeästi keskeistä on yhtiön taloudesta huolehtiminen kestävästi. Tehottomuuden salliminen on vastuutonta.

Hän ottaa esille yhteistoimintaneuvottelut, joita on käyty niin mediataloissa kuin monilla muillakin tahoilla. Hän kysyy, onko vastuullisuutta potkia pois osa henkilökuntaa, ja vastaa, että hänen mielestään on, koska se turvaa toiminnan jatkuvuuden.

Korona on tehnyt Kangaskorven mukaan tuloksen tekemisen todella vaikeaksi.

Ilmoitustuottojen häviäminen media-alalla on tarkoittanut sitä, että ansaintarakenteita on jouduttu muuttamaan nopeutetusti.

– Ilman koronaa puskuria olisi ollut kaksi, kolme vuotta.

Toinen puoli asiassa on, että kun etänä tehdään paljon töitä, mediataloissakin mietitään, tarvitaanko enää niin paljon toimistotiloja.

Tilanteen monitahoisuutta Kangaskorpi kuitenkin selittää toteamalla myös, että työnantajan on mahdotonta seurata, miten etätyötä tekevät työntekijät voivat henkisesti ja fyysisesti. Osa tekee liikaa töitä, osa liian vähän. Alkoholiongelmat ovat lisääntyneet ja henkisiä ongelmia voi käynnistää syksyn pimeys, kun vielä keväällä valo ja vihertyvä luonto loivat toivoa.

– On lisäksi etuoikeutettuja ryhmiä, jotka voivat tehdä etätyötä. Toisaalta esimerkiksi mediataloissa lehtien jakaminen ja niiden painaminen eivät onnistu etätyönä.

Mikä on median vastuullinen rooli yhteiskunnassa, jossa korona on edelleen arkipäivää?

Kangaskorpi sanoo, että vastuullisuutta on esimerkiksi viranomaistiedon haastaminen ja kyseenalaistaminen.

Hänen mukaansa keväällä koronaepidemian alkuvaiheessa oli perusteltua, että media toimi viranomaisten jatkeena, kun se jakoi ilmaiseksi juttuja viranomaisten lähettämistä tiedotteista ja viesteistä – niin myös Keskisuomalainen-konsernissa.

– Mutta nyt pitää puuttua epäkohtiin ja kertoa viranomaisten ristiriitaisista ohjeista kritisoiden ja analysoiden.

Vallan vahtikoiran pitää haastaa rakentavasti päättäjiä tilille. Kangaskorpi nostaa esille STM:n ja THL:n johtajien sekavan viestinnän.

– Maskikohu on esimerkki todella huonosta tiedottamisesta. THL ja STM välittivät ristiriitaista viestiä, kun alusta sanottiin, että maskien käyttö on hengenvaarallista ja sitten yhtäkkiä ihmisiä syyllistetään siitä, ettei maskeja käytetä.

Kangaskorven mielestä kansalaisia aliarvioitiin viestinnällisesti.

– Media on moniarvoinen. Se on vastuullista toimintaa, Kangaskorpi sanoo.

Sosiaalisessa mediassa mennään hänen mukaansa täysin yli äyräiden, kun siellä käydään ideologista sotaa ja tietoista vastakkainasettelua omien agendojen pohjalta. Suuri hiljainen massa jää ääripäiden väliin.

– Iisalmen Sanomat ja muut lehdet tarjoavat jäsenneltyä maailmankuvaa valeuutisten vastakohtana.

Iisalmen Sanomat kuuluu Keskisuomalainen-konserniin.

Kommentoi