Yli joka kymmenennelle kannabiksen käyttäjälle kehittyy riippuvuusoireyhtymä

Kannabista käytetään tavallisimmin tupakkaan sekoitettuna savukkeessa. Toiseksi yleisin tapa on höyrystää vesipiipussa (kuvassa) tai käyttää muussa vaporisaattorissa. Kuvan piippu oli poliisilla hävitettävänä. Marko Happo

Asta Tenhunen

Vähintään joka kymmenennelle kannabista käyttävistä henkilöistä kehittyy kannabikseen riippuvuusoireyhtymä.

Autolla tai mopolla ajaminen kannabiksen vaikutuksen alaisena kaksinkertaistaa onnettomuusriskin verrattuna selvin päin ajamiseen.

Säännöllinen kannabiksen käyttö on riski etenkin nuorille. Kannabiksen käyttö murrosiässä kaksinkertaistaa riskin älyllisten toimintojen heikkenemiseen.

Tällaisilla älyllisillä toiminnoilla tarkoitetaan esimerkiksi tiedon vastaanottamista ja käsittelyä, kykyä ymmärtää ja tuottaa luettua tekstiä, ajattelua, päättelykykyä, muistamista, oppimista sekä kykyä ongelmanratkaisuun.

Älyllisten toimintojen heikentymiseen voi liittyä myös se, että säännöllinen kannabiksen käyttö murrosiässä kaksinkertaa riskin lopettaa koulunkäynti ennenaikaisesti.

Säännöllinen kannabiksen käyttö murrosiässä on myös vahvasti yhteydessä muiden laittomien huumeiden käyttöön.

Lisäksi kannabiksen säännöllinen käyttö nuorena kaksinkertaistaa psykoosien riskin aikuisiällä.

Tiedot marihuanan eli yleisen kannabistuotteen terveyshaitoista käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamasta asiantuntijalausunnosta korkeimmalle oikeudelle. Lausuntoa ei ole julkaistu aiemmin.

Lausunto on uusi, ja se on koottu korkeimman oikeuden pyynnöstä viime vuonna. Korkein oikeus käytti sitä tänä vuonna ensimmäisen kerran tausta-aineistonaan, kun tuomion pohjaksi tarvittiin ehdottomasti ajantasaista, päivitettyä asiantuntijatietoa marihuanan käyttöannoksista, vahvuudesta ja vaarallisuudesta.

Lausunnon ovat tehneet johtava asiantuntija Ilkka Ojanperä ja yksikönpäällikkö Teemu Gunnar Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. THL on käynyt lausuntoa varten läpi 17 kansainvälistä tutkimusta tai asiantuntija-artikkelia marihuanasta.

Korkein oikeus käyttää lausuntoa ohjatessaan Suomessa muita tuomioistuimia siinä, miten marihuanan käyttöä, ominaisuuksia ja määrää on jatkossa tuomioissa arvioitava.

Kannabis on Suomen eniten käytetty huumausaine. Se ei ole lyhytaikaisessa käytössä vaarallinen, koska siihen ei liity myrkytyskuoleman riskiä niin kuin etenkin rauhoittaviin lääkkeisiin, opioidihuumeisiin ja alkoholiin.

Lausunnon mukaan on selvää, ettei kannabiksen käyttöön liity yliannostuksesta johtuvia myrkytyskuolemia eli virheelliseen annosteluunkaan ei liity hengenvaaraa.

Lisäksi kannabiksesta ei aiheudu voimakkaita fyysisiä vieroitusoireita tai lyhytaikaisesta käytöstä vakavia terveydellisiä vaurioita.

Marihuanan keskimääräinen voimakkuus on kuitenkin kasvanut huomattavasti kannabiskasvien geneettisen valikoinnin ja kontrolloidun kasvattamisen vuoksi. Nykyisin myytävä ja käytettävä marihuana on siis huomattavasti voimakkaampaa kuin aiemmin.

Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että marihuanan käyttöannokset vaihtelevat todella paljon eri henkilöiden toleranssin ja käyttötapojen mukaan. Käyttöannos voi voimakkaalla marihuanalla olla nykyään 25–500 milligrammaa riippuen henkilöstä ja poltettavasta aineesta.

Marihuanan tärkein vaikuttava aina on tetrahydrokannabinoli, jonka pitoisuus määrittää marihuanan voimakkuuden.

Kannabiksen polttaminen todennäköisesti lisää keski-ikäisillä aikuisilla sydäninfarktin riskiä. Sen sijaan syöpäriskiä ei ole saatu tutkittua, koska useat kannabiksen polttajat tupakoivat tai ovat tupakoineet.

Kommentoi

Mainos: Iisalmen Sanomat

Monipuoliset sisältömme odottavat sinua!

| Päivitetty