Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vaalikoneemme on avattu, löydä oma ehdokkaasi vastaamalla kysymyksiin!

Mielipide | Ei tuulivoimaloita Sonkajärven Hirvijärvelle!

Metsärinteen tuulivoimala-alueen kaavoituksesta ja toteutuksesta tulee luopua kokonaan. Voimaloiden sijainti on liian lähellä asutusta, matkailuyrityksiä ja luonnonkaunista Matkusjokireittiä ja sen rantoja.

On kohtuutonta, että Sonkajärven kunnan päättäjien suunnitelmissa on Matkusjokireitin ranta-asukkaiden motittaminen tuulivoimaloilla ja niiden aiheuttamilla maisema- ja ympäristöhaitoilla.

Metsärinteen hankkeen lisäksi on suunnitteilla Honkamäki-Viidankankaan tuulivoima-alue lähietäisyydelle. Nämä molemmat tuulivoimateollisuudet sijaitsisivat viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan ja ko. alueiden väliin jäisi luonnonkaunis virkistysalue Matkusjoki-reitti. Näiden ko. alueiden tuulivoimahankkeiden valmistelu Matkusjokireitin molemmin puolin ihmetyttää.

Kunnanjohtaja onneksi totesi 17.1. Mosaiikissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että ”kaavasuunnittelun myötä huomataan kyllä, jos syntyy sellaisia alueita, jotka ovat jäämässä eri tuulivoimahankkeiden keskelle; silloin varmasti torpataan hankkeita pois”.

Käytännössä tuulivoimalat rikkovat eheän, kauniin ja monimuotoisen maiseman. Ympäristön muutoksen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat myös eläimiin. Alueella pesii lukuisat vesilinnut, metsälinnut, lepakot, liito-oravat, petoeläimet, hirvet ja niin edelleen. Eläimet kuulevat hiljaisempia ja korkeampia ääniä ihmistä paremmin ja voivat stressaantua niistä. Lintujen pesintä ja muuttoreitit häiriintyvät.

Tuulivoimaloiden korkeudet ja kapasiteetit ovat nousseet huomattavasti vuosikymmenten aikana, joten niitä ei tulisi sijoittaa asutusten ja maaseutumaisten rantamaisemien läheisyyteen. Tuulivoimalat ovat nykyään suuria teollisuuslaitoksia. Metsärinteen tuulivoimaloiden korkeus olisi 250 metriä.

Matkusjokivarsi on lähes puutonta peltoaluetta, eikä alueella ole maastonmuodostukseltaan esteitä melu- ja välkehaitoille rannalla sijaitseville kiinteistöille. Tutkimusnäyttöä on siitä, mitä lähempänä tuulivoimaloita asuu, sitä yleisempää on, että tuulivoimaloiden ääni/infraääni häiritsee.

Ruotsissa tehdyn laajan tutkimuksen (kesäkuu 2021) mukaan tuulivoimaloiden läheisyys vaikuttaa laskevasti kiinteistöjen arvoon 6–8 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Suurinta kiinteistöjen arvon lasku oli alle 2 kilometrin etäisyydellä voimaloista ja oli noin 20–40 prosenttia. Tutkimuksessa analysoitiin 97 229 kiinteistökauppaa koko Ruotsin alueella. Suomessa FCG julkaisi joulukuussa 2021 selvityksen, jonka johtopäätöksenä esitettiin, että tuulivoimaloiden läheisyydellä ei ole vaikutusta kiinteistön arvoon. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 1134 kiinteistökauppaa. Kukin voi miettiä, haluaisiko hankkia erimerkiksi vapaa-ajanasunnon tai kiinteistön alueelta, josta on suora näkyvyys tuulivoimaloiden jykeviin rakenteisiin.

Sonkajärven kuntastrategian päätavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön turvaaminen. Lisäksi strategiassa todetaan, että Sonkajärvi tarjoaa vaihtoehdon ja mahdollisuuden asua maaseutumaisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä. Mielestäni Metsärinteen tuulivoimahanke ei todellakaan tue näitä tavoitteita.

Kunnanvaltuutetut ja virkamiehet tunnustivat tuulivoimaloista aiheutuvat ympäristöhaitat, niin asukkaille kuin matkailijoille, hylkäämällä Huttusenlehdon tuulivoimahankkeen, vetoamalla Jyrkän seudun ympäristöarvoihin. Nyt vaaditaan päättäjiltä ja kaavoittajilta samaa päättäväisyyttä Metsärinteen hankkeen hylkäämiseksi niin, ettei arvokas luontoympäristö tuhoudu. Kunnan eri alueiden ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti kunkin alueen viihtyisiä ja turvallisia luonnonolosuhteita arvostaen.