Pääkirjoitus Vieremän johdolla ensimmäisiä askelia

Iisalmen Sanomien pääkirjoituksessa marraskuussa 2005 todettiin, että hallitusryhmät ovat päässeet sopuun pitkään pöydällä olleesta energia- ja ilmastoselonteosta. Kirjoittajan mukaan tavoitteet olivat selvät: päästöjä vähemmän ja uusiutuvaa kotimaista biopolttoainetta enemmän. Epäily oli kuitenkin vahva, että tavoitteiden toteuttaminen on vaikeaa.

Epäily osoittautui oikeaksi. Matka tähän päivään, jolloin Ylä-Savoon on alkamassa ensimmäisen julkisen biokaasuterminaalin rakentaminen, on ollut pitkä ja monivaiheinen. Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n ja One 1 Oy:n tekemän sopimuksen mukaan miljoonainvestointi on valmis noin vuoden kuluttua.

Aiemmin keväällä Vieremän kunnanvaltuusto vauhditti rohkeasti hankkeen etenemistä antamalla omistamansa lämpö- ja vesiyhtiön biokaasuhankkeen lainalle omavelkaisen takauksen.

Aika näyttää miten eri hankkeet niveltyvät mahdollisesti toisiinsa.

Vieremän terminaalissa ei tuoteta biokaasua, vaan se on vastaanotto- ja jakeluasema. Energiaa jaetaan tankkausasemalla ja hyödynnetään teollisuudessa sekä kaukolämmön tuotannossa.

Terminaali tarjoaa maataloustuottajille valmiin markkinan ja myyntikohteen. Ennakkotiedon mukaan tuottajille tullaan valmistelemaan ja tarjoamaan myös biokaasun tuotantoratkaisuvaihtoehto.

Vieremän hanke on toivottavasti ensimmäinen konkreettinen askel maataloudessa ja myös jo lopettaneiden maatilojen pelloilla syntyvien biomassojen hyödyntämisessä.

Toisaalla on parhaillaan käynnissä Valion ja St1 Oy:n yhteisyrityksen, Suomen Lantakaasu Oy:n, selvitys biokaasua tuottavan laitoksen tarvitseman syötteen saatavuudesta. Siihen voi vastata verkossa elokuun loppuun saakka. Lantakaasun suunnitelmissa on rakentaa teollisen kokoluokan biokaasulaitos Ylä-Savoon, mahdollista sijoituspaikkaa ei ole julkistettu.

Myös ainakin Wega Fuels Oy on varannut Iisalmesta tontin biokaasun jakeluasemalle.

Aika näyttää miten eri hankkeet niveltyvät mahdollisesti toisiinsa. Se on selvää, että maataloudessa eletään tällä hetkellä taloudellisesti tiukkaa aikaa, ja investointeja monilla tiloilla tehdään harkiten. Nurmesta, oljista ja lietteestä kertyy nykytiloilla biomassaa paljon, mutta sen siirtämisen biokaasutuotannon syötteeksi on oltava kannattavaa oli biokaasulaitos sitten oma, tilojen yhteinen tai jonkun muun omistama.

Maatalouden biomassojen hyödyntäminen on ympäristö- ja ilmastoteko ja se lisää energiahuoltovarmuutta. Jos samalla saadaan hieman tuloa tiloille ja eurot pyörimään Ylä-Savossa, on lopputulos enemmän kuin myönteinen.