Pääkirjoitus Avoin keskustelu vie kehitystä eteenpäin

Iisalmen keskustan elinvoimaselvityksen kehittämissuunnitelmat ovat herättäneet kaupunkilaisten mielenkiinnon. Suunnitelmissa nähdään paljon hyvää, innostavaa ja haluttua. Suunnitelmien sisältö saa aikaan myös jatkoideointia.

On hienoa, että yhteisistä asioista ollaan kiinnostuneita. Vuorovaikutteisuus kasvattaa yhteisöllisyyttä, osallistaa ja samalla suunnitelmat hioutuvat parhaiksi toteuttamisratkaisuiksi.

Iisalmelaisten kannanottojen, näkemysten ja keskustan kehittämisideoiden kertaalleen vielä verkkokyselynä kokoaminen ei olisi kaupungilta hassummin toimittu. Monella voisi olla uutta sanottavaa nyt, kun suunnitelmat ovat olleet laajemmin esillä.

Vapaata ja rakentavaa näkemysten vaihtoa toivoisi käytävän monen muunkin asian ympärillä. Lisäksi tarvitaan taitoa kuulla, eikä vain olla kuuntelevinaan, kykyä joustaa ja rohkeutta tarvittaessa jopa muuttaa kantaansa.

Keskustelua käydään ensi viikolla ainakin Pielavedellä ja Keiteleellä, joissa Ilmatar Energy Oy esittelee kuntien rajalla sijaitsevalle Mutterinkankaalle suunniteltua tuulivoimalahanketta. Sen ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan menossa.

Ylä-Savon tuulivoimahankkeista lausuntokierroksella on jo Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueille sijoittuvan Laulurämeen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Tuulipuistoa suunnitellaan myös Iisalmeen Vuorimäelle.

Hankkeiden toteutuminen on vielä monen vaiheen takana. Ympäristövaikutusten arviointi ei ole pikainen prosessi, vaan siinä selvitetään mittava määrä mahdollisia tuulivoimalan vaikutuksia muun muassa ihmisiin, eläimiin, maankäyttöön, maisemaan, elinkeinoihin ja virkistykseen.

Mutterinkankaan tuulivoimalan nettotuotannoksi on arvioitu 400–500 gigawattituntia vuodessa. Se on enemmän sähköä kuin Pielavesi ja Keitele kuluttavat. Tämä on iso asia – varsinkin näinä huoltovarmuuden arvonnousun aikoina. Tuulivoiman hyvistä ja huonoista puolista on silti jatkettava keskustelua avoimesti ja rehellisesti.