Juha-Pekka Rusasen Vapaa sana Millaisia Ylä-Savon kunnat ovat 2030-luvulla? – Tulevaisuuden kunnan on oltava innostava ja avoin

Ensi vuonna 21 uutta hyvinvointialuetta ja Helsinki tulevat ottamaan vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta, jotka olivat aiemmin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla.

Kunnan toimintaympäristön mullistus on valtava ja koskettaa myös meitä yläsavolaisia.

Herää kysymys, millaisia Suomen ja Ylä-Savon kunnat ovat tulevaisuudessa?

Nyt on avoimen keskustelun ja yhteisen linjaamisen aika.

Valtionvarainministeriö julkaisi helmikuun alussa laajan loppuraportin toimenpidevaihtoehdoista tulevaisuuden kuntien rakentamiseen.

Selvitys on lukemisen arvoinen ja perusteellinen. Julkaistu raportti toimii hyvänä keskustelun herättäjänä ja virittäjänä.

Tulevaisuuden kunnat rakennetaan Ylä-Savossa yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja päättäjien kanssa.

Tulevaisuustyössä on haettu kolme erilaista ratkaisuvaihtoehtoja tulevaisuuden kuntien rakentamiseen: 1) vahva toiminnallinen kehittäminen ja vastuu, 2) järjestämiskriteerien tiukentaminen sekä 3) yhtenäiskuntamallista irtautuminen.

Ratkaisun avaimet löytyvät varmasti näistä vaihtoehtoista, kun luotetaan paikallisiin ihmisiin ja yhdessä tekemiseen.

Henkilökohtaisesti näen asian niin, että kuntien erilaisuus ja niiden vahvuudet on tunnistettava kuntia koskevassa päätöksenteossa paremmin.

Kunnille ja kuntalaisille on siis annettava työrauha valtion toimesta. Tämä nousi esille myös valtionvarainministeriön tekemässä loppuraportissa.

Hallituskausittain vaihtelevien suunnanmuutosten sijasta kuntien kehittämiseen tarvitaan kauaskantoista linjaa, jossa kaavamaisten ratkaisujen sijaan kuntia koskevaa lainsäädäntöä, sen toimeenpanoa ja toimia tulee kehittää pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisilla aikatauluilla sekä yhteistyössä koko kuntakentän kanssa.

Vaikka kysymysmerkkejä on ilmassa, näen tulevaisuuden kuntien rakentamisen mahdollisuutena.

Kuntien tehtävät keskittyvät tulevaisuudessa etenkin osaamisen, kulttuurin ja elinvoiman edistämiseen sekä elinympäristön, demokratian ja paikallisuuden kehittämiseen.

Kun mietimme asiaa askeleen pidemmälle, johtopäätös on selkeä ja kirkas. Kuntaa ei ole ilman kuntalaisia.

Tulevaisuuden kunnat rakennetaan Ylä-Savossa yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja päättäjien kanssa. Yhdessä tekeminen ja kiinnostus omaa lähiympäristöä kohtaan ovat aito voimavara yhteiseen tekemiseen ja tulevaisuuden suunnan rakentamiseen.

Ylä-Savon kuntien hyvinvoinnin tekijöinä ovat niin yritykset kuin eri yhteisöt kuntien oman toiminnan rinnalla. Tulevaisuuden kunnan on oltava innostava ja avoin.

Näillä ajatuksilla haluan haastaa jokaisen yläsavolaisen miettimään, millaisia meidän Ylä-Savon kunnat ovat 2030-luvulla?

Kirjoittaja on Kiuruveden kaupunginjohtaja.