Pääkirjoitus Odotuksia on paljon

YK:n äskettäin julkaiseman raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa – jälleen. Ykköstila tuli jo viidettä kertaa peräkkäin.

Raportissa onnellisuutta mitattiin kuudella muuttujalla. Näitä olivat elintaso, sosiaalinen tuki, terveiden elinvuosien odote, vapaus tehdä elämänvalintoja, anteliaisuus ja vapaus korruptiosta. Pääosin näistä voikin antaa hyvän arvosanan.

Vastaavasti onnellisuuslistan häntäpäässä olivat konflikteista ja köyhyydestä kärsivät maat. Tämä, kuten Ukrainassa käynnissä oleva sota, muistuttaa siitä, että rauha, vakaus ja vapaus ovat äärimmäisen tärkeitä arvoja ihmiselämälle ja hyvinvoinnille.

Suomalaiselle jokapäiväiset asiat eivät ole kaikissa maissa saavutettavissa. Suomessa koulutus on kaikkien ulottuvilla, samoin terveydenhuolto, vapaus ilmaista mielipiteensä ja saada oikeutta, työtäkin löytyy ja sitä voi yhteensovittaa perhe-elämän kanssa. Puutteitakin toki on, mutta myös yhteistä tahtoa ja yhteenkuuluvuutta.

Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa myös suomalaisten mielialoihin ja talouteen. Koronan jälkeen odotettiin valoisampaa aikaa, mutta väsymys puskee päälle monella tapaa. Osassa yrityksistä mietitään miten tästä eteenpäin.

Maatalous on vaikeuksissa ja tarvitsee tukirahoitusta, samaa viestiä tulee kuljetusalalta. Opetusala ja hoitoala ovat jättäneet mittavat lakkovaroitukset ja haluavat reiluja palkankorotuksia. Paperiliiton lakko UPM:ssä on jatkunut alkuvuodesta lähtien. Samaan aikaan rakennetaan hyvinvointialueita ja keskustellaan palkkojen harmonisoinnista. Kustannuspaineet myös kunnille ja veronmaksajille ovat kasvamassa.

Moni asia on silti edelleen hyvin. Suomea tulee edelleen rakentaa vastuullisesti ja huolehtia siitä, että olemme jatkossakin onnellisia. Välillä on kuitenkin hyvä pysähtyä ja vetää henkeä, jotta ei läkähdy.

Suomea tulee edelleen rakentaa vastuullisesti ja huolehtia siitä, että olemme jatkossakin onnellisia.