Elsi Kataisen Vapaa sana Huoltovarmuuden hätäpaketti tulee tarpeeseen – Kriiisipaketti on kuitenkin vain hetken helpotus

Valtiovarainministeri Saarikon johtaman ministerityöryhmän 300 miljoonan euron kriisipaketti maataloudelle tulee tarpeeseen. Hätäpaketilla lievennetään moninkertaisten iskujen aiheuttamaa akuuttia ruokakriisiä. Tämä edellyttää EU:lta helpotuksia valtiontukisäännöksiin, jotta jäsenvaltiot voivat tukea suoraan viljelijöitään.

Kriiisipaketti on kuitenkin vain hetken helpotus. Siksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, joilla turvataan elintarvikemarkkinoiden reilu toiminta. Elintarvikemarkkinoiden pelisääntöjä valvovan valtuutetun on varmistettava, että tuottajat saavat reilua hintaa tuotteistaan ja että koko ruokaketju kantaa vastuuta muun muassa tuotantopanosten rajuista hinnannousuista. Myös kilpailusäännöt ja sopimuskäytännöt on arvioitava uudelleen.

Maatalouskomissaari Wojciechowski pohjusti keskiviikkona EU-tason vastauksia Venäjän hyökkäyssodan aikaansaamaan kriisiin. Ratkaisu on pyrittävä löytämään pakolaistulvaan, energian hinnannousuun ja Venäjän kaupan loppumisen aiheuttamiin haasteisiin. Odotamme EU-komissiolta ensi viikolla höllennyksiä valtiontukisäännöksiin, 500 miljoonan euron kriisivarannon mahdollista vapauttamista sekä kesantopeltojen väliaikaista valjastamista valkuaiskasvituotantoon.

Tilanne suomalaisilla maatiloilla oli hälyttävä jo ennen Ukrainan kriisiä energian ja lannoitteiden kallistumisen ja heikon saatavuuden takia. Uhkana on, että itäisessä Suomessa kolmasosa viljelyalasta jää kylvämättä. Kotoperäisen rehun puute ajaa väistämättä navettojen tyhjenemiseen, jolloin karjanlanta vähenee ja riippuvuus keinolannoitteista kasvaa. Pahan kierre on valmis. On traagista, että yhteiskunta herää pitkään jatkuneeseen maatalouden kustannuskriisiin vasta sodan sytyttyä.

Kun raaka-aineiden tuonti Venäjältä lakkaa, tarvitsemme kipeästi alaa aktiiviseen maa- ja metsätalouden käyttöön. Suomen on oltava äärimmäisen kriittinen EU:n ennallistamislain kaltaisen aloitteiden suhteen, sillä meillä ei ole varaa vahingoittaa huoltovarmuuttamme. EU:n ilmasto- ja energia-aloitteissa on keskityttävä rajoitusten sijaan pullonkaulojen avaamiseen. EU:n komission biokaasua, biopolttoaineita ja biomassaa koskevilta rajoitteilta on pudonnut pohja viimeistään nyt, kun Venäjän fossiilisesta energiasta pyritään eroon. Myös kotimaista turvetta tarvitaan. Kaikki maankäyttöä koskevat aloitteet on arvioitava sen pohjalta, että maa-alaa riittää raaka-aineiden tuotantoon.

Maailman ruokaturva on ajautumassa hataralle pohjalle. Venäjän täysin tuomittava hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttämässä Euroopan ja koko maailman ruokajärjestelmää perusteellisesti. Suomen ja Euroopan on toimittava nopeasti huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Ruokaturvasta huolehtiminen auttaa myös Ukrainaa ja heidän pakolaisiaan, sillä nyt Euroopan vilja-aitan tuottajat eivät siihen itse pysty.

Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen (kesk. / Renew Europe), joka toimii muun muassa maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Uhkana on, että itäisessä Suomessa kolmasosa viljelyalasta jää kylvämättä.