Mielipide | Näkökulmia Aarne Paldaniukseen ITE-taiteilijana – Saamme myös tässä ajassa olla mukana tunnistamassa hänen merkittävyyttään

Kiitos piispa Arsenille keskustelun avaamisesta Aarne Paldaniuksen taiteesta ja hänen paikastaan taiteen kentällä (Iisalmen Sanomat 10.3.). Toivon, että keskustelua on mahdollista jatkaa eri näkökulmista vaikkapa Eemil-museon näyttelyn yhteydessä.

Voiko taiteen tekijä olla samanaikaisesti tunnistettu ITE-taiteen väljään kehikkoon ja olla arvostettu taide-elämän sisäpiireissä? Kyllä. Mahdollista on, että itseoppinut ja omaehtoisesti taidettaan tekevä osallistuu nykytaiteen näyttelyihin hienoissa museoissa, pääsee jäseneksi taiteilijajärjestöihin tai saa taide-elämän arvostettuja tunnustuksia. ITE-taiteilijoiden määritelmän piiriin tai liepeille tunnistettuja taiteilijoita on esitelty Kiasmaa myöten, muutama on saanut taiteilijaeläkkeen ja Parikkalan Patsaspuiston luonut teollisuustyöläinen Veijo Rönkkönen sai jopa taiteen Suomi-palkinnon.

Miten ITE-taiteilijuus määritellään? Se ei ole tutkinto, joka voitaisiin myöntää tai ottaa pois. Ei ole diplomia, joka annetaan käsitteen piiriin mielletylle. Sitäkään oikeutusta ei ole kenelläkään, että kiellettäisiin taiteilijan ilmaisun näkeminen ITE-taiteen piiriin kuuluvana. Kun taiteilija itse on elossa, hänen kanssaan on helppo sopia, tunnistaako hän kuuluvansa tähän ilmiökenttään. Edesmenneiden osalta tulkinta jää dokumentoijille, kuraattoreille, museoille, viestintävälineille, taideyleisölle…

ITE-taiteen käsitteen kehittänyt Maaseudun Sivistysliitto luonnehtii kotisivullaan msl.fi/itetaide, mitä ITE-taide on: ”Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään ’itse tehty elämä’. ITE-taide on tekijänsä elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta. Se on tapa elää esteettisiä arvoja korostavaa hyvää elämää.” Käsitettä luonnehtii itseoppineisuus ja se, että taide on tekijälleen jatkuvaa elämän rakentamista. Tarkemmin käsitettä avataan kotisivulla nykykansantaiteesta väitelleen Minna Haverin tekstien kautta.

Maaseudun Sivistysliitto on yli kahden vuosikymmenen ajan kartoittanut itseoppineita taiteentekijöitä eri puolilta Suomea. Omaleimaisimpia heistä on tuotu ITE-taiteen valokeilaan julkaisuissa, näyttelyissä ja nettialustoilla. Pohjois-Savon ITE-kartoitushanke on parhaillaan käynnissä ja nostaa maakunnasta esiin kaunista, kekseliästä ja taidokasta, monin eri tekniikoin ilmentyvää rikasta kansanluovuutta.

Lapinlahtelaisen Aarne Paldaniuksen taidetta on tässä yhteydessä tuotu esiin yhtenä upeimmista esimerkeistä, miten maanviljelijätaustainen kovaa ruumiillista työtä tehnyt ihminen vailla taidealan opintoja on pystynyt toteuttamaan haaveensa taiteilijuudesta, kehittänyt osaamistaan ja löytänyt omintakeiset ilmaisumuodot. Aarne Paldanius oli Taiteilija isolla T:llä. Onneksi hän ehti jo elinaikanaan saada arvostusta. On hienoa, että saamme myös tässä ajassa olla mukana tunnistamassa hänen merkittävyyttään.

Maaseudun Sivistysliiton kulttuurituottaja