Mielipide | Jokaiselle eri television kanavalle oman telkkari? – Mutta luottamushenkilölle tietokone jokaiseen eri tehtävään

Ostaisitko kotona jokaiselle eri television kanavalle oman telkkarin? Tuskinpa vain, koska eihän siinä olisi mitään järkeä. Samaa televisiota voi käyttää eri kanavien katseluun.

Yhteiskunta kuitenkin toimii toisin kuin yksityistalous. Se näyttää toimivan niin, että samalle luottamushenkilölle kustannetaan käyttöön joka eri tehtävään eri laitteisto. Siinä ei ole järkeä.

Suomessa on nykyään hirvittävä määrä yhteiskunnan kustantamia kalliita tietojen siirron laitteita alikäytössä. Verovaroin kustannettavien tietokoneiden tulvan järkeistämisessä olisi saavutettavissa miljoonien säästöt.

Ajoittain asiaa ihmetellään, mutta mikään ei tunnu muuttuvan. Kukaan ei ota vastuuta johtamisesta. Muutokseen tarvitaan topakkaa ohjeistusta valtion suunnasta.

Pohdiskelin aiemmin koko Suomen osalta kustannuksia. Ne ovat valtavat. Kunnissa on kaikkiaan 8859 valtuutettua ja nyt valittuja uusia aluevaltuutettuja on 1379 henkilöä. Uusista aluevaltuutetuista 77 prosenttia on myös istuvia kunnanvaltuutettuja. Monella olisivat jo koneet valmiina.

Tämän lisäksi luottamustoimiin laitteita kustannetaan samoille henkilöille esimerkiksi maakuntahallintoon, joissain sairaanhoitopiireissä, kuntien lautakunnissa, kuntien sekä kaupunkien osakeyhtiöissä ja valtion tehtävissä. Samalla henkilöllä saattaa olla usean eri organisaation laite.

Jos oletetaan jokaisen laitteen maksavan noin 500–1000 euroa, olisi jo laitehankintojen hinnoissa saavutettavissa heti miljoonien säästöt. Kun puhutaan laitteiden ohjelmistojen päivittämisen, lisenssien ja huoltojen sekä nettiyhteyksien kustannuksista, niin summa nouseekin jo muhkeasti.

Joskus on perusteltu, ettei ole tietoturvallista samalle koneelle laittaa usean eri systeemin tietoja. Tämä on ontuva selitys. Voidaanhan pankki- ja terveysasioitakin hoitaa pankkitunnuksin tietoturvallisesti samalta koneelta.

Eduskunnassa tekemässäni toimenpidealoitteessa edellytin, että valtio ottaisi johtajan roolia tässä IT-laitteiden jakelun ja käytön järkeistämisessä. Tarvitaan nasevaa komentamista, joka tulee ohjata valtiolähtöisesti.

Monessa organisaatiossa on riemuittu siitä, ettei nykyään ole niin valtavaa paperimäärää kun on siirrytty sähköiseen kokouskäytäntöön. Nyt on huolehdittava, että järjen tasapaino löytyy ICT-laitteiden määrän kanssa.

Ne miljoonat eurot, jotka ovat sijoitettuna alikäyttöisissä laitteissa olisivat enemmän tarpeen ihmisten sote-palveluihin. Kun kamppaillaan rahan riittävyyden kanssa, täytyy turhia kuluja karsia.

Hallinnossa esiintyviä valuvikoja on järkevää korjata.

(ps.) kansanedustaja, aluevaltuutettu, ( Savo-Karjala, Kuopio )