Pääkirjoitus Kehittämissuunta puntarissa

Tulevaisuuden kehitystä maakunnassa määrittävä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 on edennyt toiseen vaiheeseen. Kaavasta on kaksi luonnosvaihtoehtoa, Kyvykäs uudistuja ja Rohkea kasvaja, jotka ovat parhaillaan nähtävinä ja kommentoitavina Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla.

Kaavassa on teemakokonaisuuksia, joista Iisalmen Sanomiin on otettu poimintoja tuulivoimasta (3.2.), liikennöinnistä (4.2.) ja kulttuuriympäristöstä rakennuksineen (13.2.). Muut teemat liittyvät muun muassa elinkeinoelämään, asumiseen, luonnonvaroihin ja energiaan. Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Maakuntakaava hyväksytään ensi vuoden lopulla, jolloin elämme toivottavasti koronapandemian jälkeistä aikaa. Maailma muuttuu nyt nopeasti tavalla, jota ei ole osattu ennakoida.

Jatkuuko kehitys silti samansuuntaisena kuin tähän saakka? Tuleeko muuttoliike kaupunkeihin kasvamaan vauhdilla taas koronan jälkeen? Miten käy työmatkaliikennöinnin? Jatkaako paikkariippumaton asiantuntijatyö voittokulkuaan? Vai seuraavatko yritykset osaajia sinne, missä nämä ovat? Kaikki tämä vaikuttaa siihen, millaisia palveluja ja teknistä infrastruktuuria maakunnassa ja kunnissa tarvitaan.

Arvion mukaan kehitys keskittyy edelleen selvimmin viitostien ja Savonradan muodostamalle vyöhykkeelle. Työpaikkoja uskotaan syntyvän tälle alueelle.

Tähtääkö Pohjois-Savo tulevaisuudessa väestönkasvuun kohdentamalla kasvua kärkialoihin ja vahvoihin työpaikkakeskittymiin vai mukautuuko maakunta väestön vähenemiseen tiivistämällä aluerakennetta ja vastaamalla palvelujen tarpeeseen kysyntälähtöisesti? Otetaanko ilmastohaasteeseen kunnianhimoinen lähestymistapa lisäämällä tuulivoimaa merkittävästi ja panostamalla päästöttömään liikenteeseen?

Kehityssuunta linjataan maakuntakaavassa. Tässä vaiheessa jokainen voi osallistua mietintään tai valvoa etuaan.

Maailma muuttuu nyt nopeasti tavalla, jota ei ole osattu ennakoida.