Mielipide | Nyt sote, sitten kuntaliitokset – Mitä sen jälkeen?

Sote-uudistus käynnistyy. Oman kunnan toiminnoista yli puolet lähti pois.

Kuntaan jäi koulutukseen ja kaavoitukseen liittyvät asiat. Oma kunta on tästä eteenpäin typistetty ja nyysitty versio entisestään.

Suomessa on ollut hiljaiseloa kuntaliitosten suhteen viimeisimmät vuodet. On ehkä haluttu katsoa, mitä sote tuo toteutuessaan tullessaan.

Pidän päivänselvänä, että kuntaliitosten määrä Suomessa tulee viiden vuoden sisällä lisääntymään. Tämä tapahtuneen ennen seuraavia kuntavaaleja. On oikeastaan surullista, kuinka Suomen perusyksiköt, kunnat, vähenevät entisestään.

On iso näytön paikka, miten kunnille käy soten alun jälkeisessä ajassa. Tulee olemaan selviytyjäkunnat ja häviäjän rooliin jäävät kunnat.

Selviytyjiä ovat ne kunnat joihin liitytään. Kuntaliitoksessa aina palvelut keskittyvät ainakin osittain, joten liittyvän kunnan rooli on todennäköisemmin se, josta palveluita keskitetään pois.

On myös mahdollista, että jotkut kunnat keksivät erottautua ja siten päästä voittajan rooliin.

Eräs vahva keino olisi kunnan erottautua esimerkiksi rakentamisen suhteen. Olisiko jo aika helpottaa esimerkiksi rakentamisen säädöksiä varsikin maaseudulla? Olisiko enemmän annettava valtaa kuntalaiselle?

Nyt Suonessa on isoja eroja rakennussäädöksissä. Jossain kunnissa ollaan tiukempia kuin joissain muissa. Kuuleman mukaan, on joskus jopa rakennettukin toiseen kuntaan, jossa on oltu myötämielisempiä kuin kunnassa, johon on alunperin suunniteltu rakennettavan. Rakentavan kuntalaisen lähteminen toiseen kuntaan on iso menetys kunnalle.

Rakentamistakin halutaan keskittää jopa siksi, ettei kunta joudu järjestämän esimerkiksi vesihuoltoa tai koulukyydityksiä. Tätä voitaisiin miettiä toisin.

Joka haluaa rakentaa kuntaan, voitaisiin helpottaa rakentamista. Ja jos kuntaan muuttaa perheitä, joissa on koululaisia, niin senhän pitäisi olla hieno asia.

Tulevaisuudessa sellainen kunta pärjää, jossa on jouheva kaavoitus. Voittajakuntien on osattava markkinoida itseään kuntana, johon on helppo rakentaa. Kunnan ei pidä miettiä, miten joku asia estetään, vaan miten sellainen mahdollistetaan.

Eloisuuden virkistäminen on seikka, joilla tulevaisuuden kunnasta tulee menestyvä.

kansanedustaja (ps.),

Savo-Karjala