Mielipide | Kokemustietoa käyttöön – Kehittämistyöryhmiin on otettava henkilöstöä laajasti koko alueelta

Meillä on edessä historiallinen uudistus. Mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut nykyistä paremmin, tasavertaisesti ja turvallisesti kaikille. Mutta miten tuo malli luodaan? Kuka tuntee käytännöstä parhaiten, mikä toimii ja mikä ei? He, jotka tuota työtä tekevät joka päivä.

Luotaessa asiantuntijaryhmiä kehittämään palveluja ja hoitopolkuja, pitäisi noihin ryhmiin ehdottomasti ottaa mukaan riittävästi käytännön työntekijöitä. Heillä on arvokasta tietoa yksiköiden toiminnasta, niiden hyvistä ja vähemmän hyvistä toimintatavoista. Lisäksi kehittämisessä mukana olemisen on tutkimuksissa todettu lisäävän työmotivaatiota. Vaikka uutta toimintamallia kehitetään, kaikkea ei tarvitse tehdä alusta. Vaikka mielipide- ja tekstaripalstat täyttyvät huonoista kokemuksista, on meillä jo olemassa paljon hyvää ja toimivaa. Nämä onnistuneet kokemukset on nyt tärkeää saada käyttöön hyvinvointialueella.

Jotta varmistamme uudistuksen parhaan mahdollisen onnistumisen, on kehittämistyöryhmiin otettava henkilöstöä laajasti koko alueelta. Tuota käytännön tietotaitoa ei voida saada mistään muualta.

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Iisalmi