Kalevi Hillin Vapaa sana Strategia elämään – Yhdessä tekemällä menestyy ja samalla menestyvät niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin

Nyt kun on saatu pidettyä hyvinvointialuevaalit ja Ylä-Savokin sai kohtuullisen määrän edustajia hoitamaan yhteisiä asioita, niin voisimmeko mennä arjessa eteenpäin? Viime kuukausien ajan ovat keskustelumme ja ajatuksemme pyörineet koronan ja hyvinvointialueiden ympärillä. Pitää muistaa, että arjen tekeminen ja erityisesti yhdessä tekeminen ovat entistä tärkeämpiä Ylä-Savon aluetalouden kasvulle.

Iisalmen kaupungin voimassa olevaa strategiaa on paljon kehuttu, eikä syyttä, mutta strategian pitää elää eikä jäädä muistioksi, jota kolmen vuoden kuluttua tarkastellaan uudelleen.

Yhdessä tekeminen sekä yläsavolaisten kuntien ja yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa nousi hyvin esille ja yrittäjät ottivat tämän viestin ilolla vastaan, tehdään yhdessä. Nyt kuitenkin on syytä ryhtyä tositoimiin strategian eteenpäin viemiseksi, koska strategia ei itse toteuta itseään.

Kokemuksesta voin sanoa, että strategia kuuluu jokapäiväiseen tekemiseen ja sen onnistuminen lähtee siitä, kuinka hyvin jokainen osapuoli on strategiaan sitoutunut.

Luin Genelec Oy:n toimitusjohtaja Siamäk Naghian haastattelun ja hänen ajatuksiaan strategiasta. Otin häneen yhteyttä ja kysyin häneltä mahdollisuutta lainata häntä ja Genelecin kulttuuria tässä jutussa. ja sain luvan. Joku voi todeta, että yrityksen strategia on eri kuin kaupungin ja seudun strategia. Tämä pitää paikkaansa monelta osin, mutta perusasiat ovat samat.

Strategian pitää elää ihmisten sydämessä ja mielissä koko ajan. Tämä on suora lainaus häneltä ja lauseen yhtenä selkeänä viestinä on se, että strategia on toteuttajien arjessa joka päivä, vaikka matka tavoitteeseen voi olla useampia vuosia.

Strategia kuuluu jokapäiväiseen tekemiseen.

Meidän on rohkeasti otettava kaikki mukaan ja otetaan strategian toteuttaminenkin omaksemme.

Strategian kannalta keskeistä on se, miten ihmiset saadaan innostumaan. Toinen lainaus hänen haastattelustaan tuo kaupungin strategian toteuttajille, meille kaikille osapuolille, ja erityisesti kaupungin johdolle haasteen, kuinka saamme osapuolet innostumaan onnistuneen strategian toteuttamisesta.

Kasvun edellytyksenä on jatkuva oppiminen. Tässä kolmannessa lainauksessa on mielestäni koottuna muun muassa jo toteutuneena Ylä-Savossa toteutettu Sitra Lab hanke, jossa tarkasteltiin yhdessä kuntien, yritysten ja oppilaitosten kanssa tulevaisuuden näkymiä ja tarpeita. Olemme myös hyvällä tiellä, joskin alkumatkassa, mutta jatketaan yhdessä matkaa.

Noilla kolmella varsin rajatulla lainauksella haastattelusta, joka oli paljon laajempi ja monipuolisempi, haluan nostaa esille sen, että meidän on tehtävä jo varsin aktiivisesti työtä onnistuneen strategian toteuttamiseksi. Osalliset on saatava sitoutumaan hyvin tähän toteutustyöhön, jotta saamme onnistuneen strategian toteutuksen.

Emme välttämättä tarvitse ulkopaikkakuntalaisia konsultteja viemään asiaa eteenpäin, kun omalta seudulta löytyy varmasti toimivia ja kykeneviä tekijöitä.

Samalla tavalla nostan uudelleen esille yhteisen elinkeinostrategian tekemisen Ylä-Savoon. Olemme talousalue, joka yhdessä tekemällä menestyy ja samalla menestyvät niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin.

Yhdessä onnistumme.

Kirjoittaja on kauppaneuvos ja mukana useiden yritysten hallituksissa.