Mielipide: Vaalitentti – Vastauksia vaalipaneeliin

Vastauksia Iisalmen Sanomien vaalipaneelin kysymyksiin. Kuvituskuva Tiina Tynkkynen-Hieta

Rauno Pikkarainen

Vastaanpa vaalipaneeliin kysymyksiin näin.

Sote uudistuu, onko se uhka vai mahdollisuus?

Ehdottomasti uhka, rahoitusvajeen takia pikkukuntien palvelut lakkaavat ja tämän takia keskuskuntien hoitojonot kasvavat.

Mistä riittää osaavaa henkilöstöä?

Ulkomaisen hoitohenkilöstön rekrytointi on aloitettava yhdessä YSAO:n kanssa Karjalasta ja miksei vaikka Ukrainasta. YSAO:lla on jo nyt hankkeita teollisuussektorin kanssa.

Mistä säästetään tai sopeutetaan?

Olisiko nyt järkevää palauttaa mielenterveyspotilaiden tahdonvastainen hoitokin Iisalmen sairaalaan, koska Ylä-Savo on mielenterveysongelmien suhteen synkintä aluetta Pohjois-Savossa? Tämä tukisi myös vapaaehtoisten mielenterveyspalveluiden katkeamatonta hoitoketjua täällä Ylä-Savossa. Edellisen hallituksen keskittämisasetus oli virhe seutukunnille. Olisiko myös leikkaustoiminnan palauttaminen mahdollista Iisalmeen? Nämäkään säästöt tuskin riittäisivät ja kuntayhtymämalliin paluuta laki ei salli, niin ainut mahdollisuus on alueiden supistaminen viiteen. Tässä hyvinvointialuemaakunnassa on yhdistynyt edellä mainitsemieni järkevien mallien huonot puolet.

Miten suhtaudut yksityisiin terveyspalvelujen tuottajiin?

Kielteisesti koska niiden pitää tuottaa voittoa ja se on hoidosta pois. Tästä esimerkkinä Attendon hoitokoti Kiuruvedellä, jonka Ylä-Savon sote joutui ottamaan hoitaakseen henkilöstövajeesta johtuvien virheiden takia. Toisena esimerkkinä on kunnanlääkärit, jotka toimivat niin kauan kuin valtio maksoi ylihintaa hoidosta, mutta kun olisi pitänyt tehdä samalla summalla kuin kuntayhtymä, niin lopettivat toiminnan. Valtion tuella kunnanlääkärit sai asiakkaista noin 24 euroa/asiakas kuukaudessa kun kuntayhtymä hoiti samat tehtävät noin kuudellatoista eurolla/asiakas kuukaudessa. Lisäksi jos yksityisellä toimijalla tapahtuu hoitovirhe, sen hoitaa ja maksaa julkinen terveydenhoito.

Onko Kuopion yliedustus aluevaltuustossa uhka?

On, koska Kuopio saa yksinkertaisen enemmistön valtuuston.

Miten käy palo- ja pelastustoimen?

Pelastustoimella on vaikeuksia säilyttää palvelutaso, koska rahoitus määräytyy vuosien 2021 menojen ja 2022 budjetin mukaan ja siinä on viiden miljoonan euron vaje tarpeeseen. Vaje johtuu siitä, kun Kuopio jarruttaa keskisuurten 24/7 asemien perustamista. Lisäksi vuonna 2022 tulee Kuopioon uusia paloasemia uusine virkoineen, joita ei ole budjetoitu. Lisäksi uhkana on se, että pienempien kuntien paloasemina on ”kylmiä asemia” joissa ei ole vakituista henkilöstöä.

Kuinka monta valtuutettua valitaan Ylä-Savosta?

4–5. Hesari on laskenut, että Kuopio saa 69 valtuutetusta 53 joten muille kunnille ja kaupungeille jää 16 valtuutettua. Lisäksi Ylä-Savossa on eniten ehdokkaita suhteutettuna väkilukuun ja äänet jakautuvat täällä enemmän.

Miksi kannattaa äänestää?

Jotta edellisen kysymyksen skenaario ei toteudu, Ylä-Savosta ja muistakin pikkukunnissa saadaan ehdokkaita läpi vain, jos äänestysprosentti on suurempi kuin Kuopiossa.

aluevaaliehdokas (vas.)

Kommentoi