Mielipide | Pandemian vaikutuksia korjataan Pohjois-Savon hyvinvointialueella vuosia

Se, miten onnistumme yhteiskuntana ja maakuntana etenkin lasten, nuorten ja perheiden auttamisessa tämän pandemiakriisin keskellä ja sen jälkihoidossa, määrittää tulevaisuutemme suunnan niin Suomessa kuin Pohjois—Savossa, niin inhimillisesti kuin myös taloudellisesti.

Pandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa monien ihmisten työhön, toimeentuloon, terveyteen ja arjen turvaan. Se, miten aikuiset selviytyvät kriisistä, määrittää kriisin vaikutukset lapsiin ja nuoriin, joilla ei ole mahdollisuutta valita hyvän elämän edellytyksiä.

Väestöllisistä tilastoista käy ilmi jo nyt muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen, työttömyyden kohdistuminen etenkin nuoriin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan kasvaminen ja yleistyminen pienten lasten perheissä. Kriisin jatkuminen ja arjen perusteiden murtuminen kasaa ongelmia pitkälle tulevaisuuteen ja lisää erityisen tuen palveluiden tarvetta.

Tulevan kolmen vuoden aikana tehdään ne ratkaisut, jotka määrittävät Pohjois-Savon suunnan lasten, nuorten ja perheiden arjessa ja tämän vuoksi kaikissa budjettipäätöksissä on pystyttävä arvioimaan päätösten vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden kannalta. On varmistettava oikea-aikainen ja riittävä rahoitus lasten, nuorten ja perheiden toimeentulon, perheiden perustason palveluiden ja lastensuojelun avohuollon riittävien resurssien turvaamiseksi. On selvää, että nämä tavoitteet edellyttävät riittävää henkilömäärää, sen pysyvyyttä sekä jaksamista työssään. Lisäksi henkilökunnalla tulee olla tarvittavat välineet tehdä työtään.

YTM

aluevaaliehdokas (vihr.)

Iisalmi