Mielipide | Joko–tai -ajattelusta sekä–että -ajatteluun

Olemme taipuvaisia tarkastelemaan usein asioita, uusia varsinkin, joko–tai -ajattelun kautta. Mieli käynnistää vastakkainasettelun varsin herkästi. Aluevaaleihin liittyen olen kiinnittänyt huomiota tähän ilmiöön jopa ehdokkaiden kannanotoissa.

Lähipalveluteemaan on yhdistetty käsitteet kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ja etävastaanotto. Teknisin välinein tapahtuva kohtaaminen etävideoyhteyden kautta on vielä verraten uutta. Suhtaudumme usein uusiin asioihin epävarmuutta kokien. Digilaitteiden käyttö voi arveluttaa samoin kuin epävarmuus omasta osaamisesta tekniikan haltuunotossa. Kännykkää olemme kuitenkin oppineet käyttämään, samoin kuin pankkipalveluja verkossa. Etävastaanoton yhteyden luominen ei vaadi yhtään enempää osaamista kuin esimerkiksi verkkopankkiasiointi. Lähipalvelujen turvaaminen laajentamalla palvelujen toteutustapaa kasvokkain tapahtuvista vastaanotoista myös soveltuvissa tilanteissa etävastaanotoiksi voi hyvällä tavalla säästää henkilöstöresursseja ja tehostaa hoitavien henkilöiden työajan käyttöä niin, että palvelua on mahdollista antaa useammalle henkilölle. Henkilöstöstä on pulaa, joten tämäkin on tärkeää huomioida.

Etävastaanottoa tai muita digitaalisia palveluja ei tule nähdä kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen uhkana vaan palvelutarjonnan monipuolistamisena. Pohjois-Savossa asuu ihmisiä myös haja-asutusalueilla, josta etäisyydet kuntakeskuksiin etenkin talven lumipyryssä voivat tuottaa ongelmaa. Etävastaanotto on näissäkin tilanteissa hyvä palvelumuoto.

Etävastaanotto toteutetaan aina yhteistyössä potilaan kanssa. On tietenkin tilanteita, joissa ainoastaan kasvokkain tapahtuva vastaanotto on mahdollinen. Lähivastaanottoihin voidaan saada paremmin resursseja kun hyödynnetään myös etä- ja digivastaanottoja niihin soveltuvissa tilanteissa.

Toinen vastakkainasettelu liittyy julkiseen ja yksityiseen palveluun. Mielestäni tässäkin on järkevää kyetä näkemään hyvän yhteistyön rakentaminen sekä–että -ajattelulla vastakkainasettelun sijasta. Hyvä palveluverkosto kattavin, laadukkain palveluin yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluin turvaa palvelujen käyttäjille mahdollisuuden saada palveluja omasta maakunnasta hyödyntäen koko osaavan henkilöstön käyttöä myös palvelusetelin tai maksusitoumusten kautta.

LT, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti, hallinnon pätevyys,

aluevaaliehdokas (kok.)

Iisalmi