Mira Kokkosen Vapaa sana Hyvinvointia terveysteknologiasta – Soteasema kuuluu jokaiseen kuntaan ja ikäihmisten palvelut ovat lähtökohtaisesti aina lähipalveluita

Pohjois-Savon liiton uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 on hyväksytty kuluvan vuoden marraskuun lopussa.

Se on yhteinen tahdonilmaus alueen kehittämisen keskeisistä suuntaviivoista.

Yhtenä haasteena ja kehitystoimien kohteena on terveyden ja hyvinvoinnin eriytyminen alueellisesti ja väestöllisesti.

Maakunnan yhtenä kärkihankekokonaisuutena on ”Hyvinvointiteknologia liiketoiminnaksi”.

Uusilla terveydenhuollon päätöksentekotyökaluilla voidaan edistää esimerkiksi sairauksien tunnistamista sekä seurata hoidon terveyshyötyjä.

Kehitystyön lähtökohtana on terveydenhuollon ammattilaisten huomaamat tarpeet ja haasteet sekä asiakaslähtöisyys.

Terveysdatan avulla voidaan tunnistaa kroonisten sairauksien riskitekijöitä.

Teköäly ja data-analytiikka tehostavat hoitopolkuja ja terveydenhuollon resurssien käyttöä.

Terveysdatan avulla voidaan tunnistaa kroonisten sairauksien riskitekijöitä ja löytää keinoja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Asiakas itse osallistuu myös terveysdatan tuottamiseen: itseraportoitu tieto tukee kokonaisvaltaista kuvaa terveydestä. Se lisää myös asiakkaan itsensä vastuunottoa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat tekemässä elintapamuutosta, tarvitsevat siihen tukea.

Olisi hienoa, jos pohjoissavolainen yritysrypäs yhdessä Savonian sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa pääsisi pilotoimaan tällaisen sovelluksen, joka tukisi tärkeää elämänmuutosta: oli kyse sitten yöunen laadusta, ruokailusta, juomatavoista tai liikunnan lisäämisestä.

Kun asiakas itse huomaa jonkin teknisen laitteen tai sovelluksen avulla edistyvänsä, se kasvattaa myös motivaatiota jatkaa muutosta.

Digitaaliset palvelut olisi hyvä nähdä mahdollisuutena tasata hyvinvointi- ja terveyseroja.

On kuitenkin pidettävä huoli, etteivät ne, jotka eivät syystä tai toisesta voi käyttää digitaalisia palveluja, jää ilman palvelua.

Siksi lähipalveluista on pidettävä kiinni: soteasema kuuluu jokaiseen kuntaan ja ikäihmisten palvelut ovat lähtökohtaisesti aina lähipalveluita.

Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Pohjois-Savolla on mahdollisuus asemoitua kansallisesti hyvinvoinnin kehittämisen maakunnaksi.

Investoinnit terveysteknologiaan edistävät uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä, mutta ne ovat myös elintärkeitä älykkäiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi ja hyvinvointierojen tasaamiseksi.

Terveysteknologian koulutusosaaminen ammattikorkeakoulu Savoniassa ja Itä-Suomen yliopistossa lisää myös alueen veto- ja pitovoimaa nuorten, aikuisopiskelijoiden ja osaamistaan täydentävien keskuudessa, olipa kyse sitten vaikkapa terveystieteiden maisteriohjelman dataosaamisesta tai terveysosaamisesta datatieteiden koulutuksessa.

Kirjoittaja on Kiuruveden kaupunginhallituksen ja Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen jäsen.