Mielipide: Mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointialueella – Päivystysluontoinen arviointi kolmessa aluekeskuksessa Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa

Pohjois-Savossa psykiatrista osastotoimintaa tarvittaisiin Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Kuvituskuva Jaana Hänninen

Teijamari Laasonen-Balk

Mielenterveys (mt)- ja päihdepalvelujen järjestämisestä käydään perustellusti vilkasta keskustelua. Palvelurakennetta tulee tarkastella historiaa kunnioittaen, mutta samalla ennakkoluulottomasti uusia ideoita oivaltavasti entisiin toimiviin rakenteisiin yhdistäen. Ihmisen mieli ja mielen sairaudet eivät juurikaan ole vuosikymmenien aikana muuttuneet. Psykiatrisen lääketieteen kehittyminen on parantanut häiriöiden diagnostiikkaa sekä monipuolistanut vaikuttavia hoitomenetelmiä.

Uskallan väittää, että mielenhäiriöt koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Ahdistus ja masennus ovat normaaleja tunnetiloja. Kokiessamme näitä tunteita, pääsemme lähemmäksi ymmärtämään henkilöä, joka kärsii pidempiaikaisesti ja vaikein oirein näistä tunnetiloista. Mielestäni on erityisen tärkeää lähestyä mt- ja päihdepalvelujen kehittämistä potilaslähtöisesti. Vaikeista oireista ja sairauksista kärsiville on järjestettävä heidän tilanteisiinsa parhaiten soveltuvat palvelut.

Ensilinjan tutkimuksen ja hoidon tarpeen arviointiin panostaminen on potilaslähtöistä. Tarkoituksena on antaa potilaalle ja hänen läheisilleen turvallinen luottamus ja kuulluksi tuleminen sekä lisäksi ohjata potilas suoraan oikeaan hoitopaikkaan. Arvion tekeminen päivystysluontoisesti tulisi tapahtua Pohjois-Savossa kolmessa aluekeskuksessa Varkaudessa, Kuopiossa ja Iisalmessa. Tämä tarkoittaisi tk-päivystyksen yhteydessä psykiatrista konsultaatiota virka-ajan lisäksi myös päivystysaikana. Psykiatrisen konsultaation voi suorittaa tehtävään koulutettu psykiatrinen sairaanhoitaja. Psykiatria on voitava konsultoida tarvittaessa.

Historiasta on osattava poimia arvokkaita asioita. Riittävät sairaalapaikat tarvitaan. Pohjois-Savossa psykiatrista osastotoimintaa tarvitaan Varkauden, Kuopion ja Iisalmen alueella. Potilaiden ja heidän läheistensä kannalta sairaalan sijainti mahdollisimman lähellä kotia lisää turvallisuutta. Se voi parhaimmillaan jopa nopeuttaa toipumista ja kuntoutumista. Vaikka sairaalapaikat psykiatrialla ovat vähentyneet, tosiasia on, että ilman sairaalahoitoa ei vaikeita psykiatrisia häiriötilanteita voida riittävän turvallisesti hoitaa.

Palvelukokonaisuus on järjestettävä toimivaksi ja potilaslähtöiseksi. Entisiä hyväksi havaittuja toimintamalleja voidaan yhdistää nykyaikaisiin henkilöstöresursseja säästäviin ja hoidon laadukkuutta takaaviin menetelmiin. Etävastaanotoista sekä digipalveluista on jo hyvää kokemusta. Akuuteissa kriisitilanteissa etävastaanottoa ei voi suositella. Psykoterapiaa voidaan myös toteuttaa onnistuneesti etävideoyhteyden kautta.

Mt- ja päihdepalvelujen monipuolistaminen ja potilaiden ohjaaminen saamaan mahdollisimman nopeasti juuri hänelle soveltuvaa tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelua on oltava hyvinvointialueemme tavoitteena. Riittävät lähipalvelut tulee turvata sekä kasvokkain tapahtuvin tapaamisin että etävastaanotoin.

Tärkeintä palvelujen järjestämisessä on tiedostaa alueemme tarpeet ja yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut joustavasti potilaiden parhaaksi.

LT, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti

aluevaaliehdokas (kok.)

Iisalmi

Kommentoi