Mielipide: Työhyvinvointi kuntoon uudella Pohjois-Savon hyvinvointialueella – Työterveyshuollon palveluiden tulee olla nykyaikaiset ja lähellä työntekijöitä

Hyvinvointialueella on panostettava työntekijöiden hyvinvointiin ja ennaltaehkäistään mahdollisia työkyvyn uhkia. Kuvituskuva Marika Lumme

Anne Roponen

Uudelle hyvinvointialueelle siirtyy 1.1.2023 yli 12 000 työntekijää tekemään sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan töitä. Heidän lisäkseen hyvinvointialueelle siirtyy muun muassa erilaisten tukipalvelujen työntekijöitä. Uudistus on todella mittava henkilöstön siirto uudelle työnantajalle: työntekijät siirtyvät 19 eri organisaatiosta.

Jotta saamme henkilöstön pidettyä kunnossa ja työkykyisenä sekä sitoutumaan uuden työnantajan palvelukseen, on heti alusta alkaen panostettava palveluiden järjestämisen ohella työntekijöiden työhyvinvointiin. Alueella on työvoimapulaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista: hyvät työkyvyn tukitoimet ja hyvä henkilöstöjohtaminen vähentävät henkilöstön vaihtuvuutta ja pitävät osaajat uudella työnantajalla.

Luodaan aktiivisen tuen mallin mukainen työntekijän työkyvyn tukemisen ohjelma, jossa ennaltaehkäisevästi otetaan huomioon mahdollisia työkyvyn uhkia ja valmennetaan esihenkilöt puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa havaittuihin työkyvyn ja jaksamisen ongelmiin. Esihenkilöiden osaaminen, tavoitettavuus ja työntekijöistään huolehtiminen ovat hyvän työyhteisön kulmakiviä. Työyhteisön perusta ovat tietysti työntekijät ja heitä on rohkaistava ottamaan puheeksi kaikenlaiset työhön, työyhteisöön ja työkykyyn liittyvät pulmat oman esihenkilön kanssa.

Osa työhyvinvointia ovat työterveyshuollon palvelut, joiden tulee olla nykyaikaiset ja lähellä työntekijöitä. Työterveysyhteistyön on oltava saumatonta ja kehittävää. Henkilöstöllä on oltava käytössään työkykyä ylläpitävää määrärahaa, jolla vapaa-aikanakin pystyy panostamaan omaan hyvinvointiin. ePassi-järjestelmä olisi tässä erittäin hyvä ja käyttäjäystävällinen palvelun tarjoaja, jonka kautta työntekijät voisivat käyttää niin liikunta-, kulttuuri- kuin hyvinvointipalvelujakin.

Työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja koulutukseen on oltava riittävät määrärahat ja hyvät prosessit. Panostaminen työntekijään heti työsuhteen alussa tuo uudelle työntekijälle turvallisuutta ja työhyvinvointia. Hyvinvoivassa työyhteisössä vaihtuvuus on pientä ja hyvinvoiva työyhteisö takaa asiakkaalle laadukkaat palvelut.

YTM, aluevaaliehdokas (vihr.)

Iisalmi

Kommentoi