Mielipide: Kurvilanmäellä tuulee – Tuulivoimapuiston perustamiselle ei tällä hetkellä ole tarvetta

Tuulivoimalan rakentavan yrityksen on annettava riittävän suuri pankkitakaus, että voimalan käyttöiän jälkeen alueen maisemointi toteutuu. Arkistokuva Anni Nieminen

Risto Pesonen

Wpd Finland Oy on esittänyt Vieremän kunnalle yleiskaavoituksen käynnistämistä Vieremän ja Sonkajärven rajamaille Kurvilanmäelle tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Yleiskaava mahdollistaisi rakennuslupien myöntämisen yksittäisille voimaloille. Toteutuessaan se estää kaiken muun rakentamisen alueella. Marjastaminen ja muu luonnossa liikkuminen alueella on mahdollista sikäli kun hakattu 1–2 hehtaarin pystytysalue, voimala ja tiestön sekä linjaston rakentamisen jäljiltä sen mahdollistaa tai se on muutoin turvallista. Metsästys on sallittua, mutta henkilökohtaisen vastuun periaatteen mukaisesti se kuitenkin sitä merkittävästi rajoittaa.

Vieremä tunnetaan yritysmyönteisenä kuntana jonne on kehittynyt, määrätietoisen laajaan yhteistyöhön perustuva, teknologiateollisuuden keskittymä sekä ajanmukaiset kehityksen kärjessä toimivat maatalousyritykset. Tästä näkökulmasta on myönteistä ja ymmärrettävää, että Wpd Finland Oy on kiinnostunut tekemään investoinnit Vieremällä. Panostuksia ei voida aina arvioida eurot edellä vaan on olemassa myös muita arvoja ja mittareita, joilla niitä kokonaisuutena ja kuntalaisten edun mukaisesti arvioidaan. Energiatalouden kannalta tuulivoiman tuottamalla energialla ei ole laajasti arvioiden tavanomaista suurempaa vaikutusta. Sillä saavutetaan toisaalla tietynlainen ”ekologinen status”, mutta toisaalla vaikutetaan merkittävästi luontoon muun muassa hakkaamalla yhtenäisiä metsäalueita voimaloille, linjastoille sekä metsäteille.

Vieremällä on muun muassa toimivat maaseutukylät, kattava kouluverkosto ja laajat sekä monimuotoisen luonnossa liikkumisen mahdollistavat metsä- ja erämaa-alueet. Nämä ovat tulevaisuudessa vetovoimatekijöitä, jotka siltä osin houkuttavat uusia asukkaita kuntaamme. Nykyaikainen hektinen arki kaipaa vastapainoksi muun muassa eritasoista ja muotoista luonnossa liikkumisen mahdollisuutta. Voimalan perustuksen rakentamiseen tarvitaan, maaperästä riippuen, 600–1500 kuutiota betonia ja kymmeniä tuhansia tonneja terästä per voimala. Perustuksen paksuus saattaa olla kohteesta riippuen useita metrejä ja halkaisijaltaan useita kymmeniä metrejä. Kun voimalan elinkaari tulee päätökseen, perustuksia ei pureta vaan alue maisemoidaan ja ne jäävät paikalleen. Paikoilleen jätetyistä massiivisista betonirakenteista luontoon vapautuvista metalleista tai muusta sellaisista vahingollisista jäämistä ei ole tietoa. Ne olemassa olollaan aiheuttavat aikanaan metsätalouden harjoittamiselle merkittäviä haasteita. Mikäli tuulivoimapuisto toteutuu, on toteuttavan yhtiön annettava riittävän suuruinen alueen ennallistamisen turvaava vakuus. Tällöin tullee kysymykseen pankin myöntämä pankkitakaus. Miten tuo vakuus näyttäytyy ja toteutuu mahdollisissa omistusoikeuden järjestelyissä, onkin sitten eri asia, sillä tuulivoimayhtiöt monesti pyrkivät myymään voimalat niiden valmistuttua eteenpäin. Toinen kysymys on vastuu mahdollisen omistusjärjestelyjen jälkeen henkilöille tai omaisuudelle voimalan mahdollisesti aiheuttamat vahingot. Vieremän kuntatalous on hyvässä kunnossa ja viime vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ovat tuottaneet ”yhteistä hyvää” taseeseen. Hyvät tulokset ovat seurausta viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden jopa vuosikymmenien taakse ulottuvasta samansuuntaisista kunnan kehittämiseen liittyvistä näkemyksistä. Tästä näkökulmasta tai näköpiirissä olevassa tilanteessa ja ellei jatkossa muuta johdu, niin tuulivoimapuiston perustamiselle ei ole tarvetta. Kuntalaisten ja erityisesti alueen asukkaiden kuuleminen riittävällä tavalla on ensi arvoisen tärkeää. Kunnanvaltuusto viime kädessä päättää tuulivoimapuiston rakentamisesta.

Vieremä

kunnanvaltuutettu, (kok.)

Panostuksia ei voida aina arvioida eurot edellä.

Kommentoi