Mielipide | Mielikuva itsekkäästä eläkeläisestä on väärä – Iäkkäitä ihmisiä tarvitaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla

Eläkeliiton Ylä-Savon piirin syyskokouksessa nostettiin esille Eläkeliiton tuore +60-barometri, joka kertoo, että yli 60-vuotiaat kokevat suomalaisessa yhteiskunnassa yhä voimakkaammin ikääntymiseen liittyvää negatiivista leimaa.

Barometri antaa monimuotoisen kuvan suomalaisten eläkeläisten hyvinvoinnista ja arjesta. Keskimäärin yli 60-vuotiaat suomalaiset ovat melko tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisyyden kokemus kuitenkin alenee ikääntymisen myötä.

Julkisten ja yksityisten palveluiden digitalisaatio on noussut ikääntyneiden suurimmaksi ongelmaksi tämän päivän Suomessa. Digitalisaatio ei ole haaste ikääntyneille, vaan se on haaste päättäjille, viranomaisille ja palveluntarjoajille. Heidän tehtävänsä on pitää jokaisen ikäisestä yhtä hyvää huolta. Haaste on tehdä asiat niin, että elämän loppuun asti jokaisen ikäisen osallisuus varmistetaan.

Myös liiallinen nuoruuden ihannointi yhteiskunnassa on tätä päivää. Yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa ikääntymiseen liittyvää negatiivista leimaa.

Muutosta on tapahtunut myös ikään liittyvien termien suosiossa. Ilmaisu, jolla henkilö itse kutsuisi itseään on suurimmalla osalla kaikista yli 60-vuotiaista eläkeläinen.

Eläkeliiton Ylä-Savon piirin syyskokous toteaa, että kyllä Suomessa on onnistuttu tekemään osin hyvääkin ikäpolitiikkaa. Suomi kuitenkin näyttäytyy kaikkein iäkkäimpien kansalaisten näkökulmasta vähemmän ikäystävällisenä yhteiskuntana. Nyt tarvitaan iän parempaa arvostamista sekä ikäpolitiikan suunnan kääntämistä.

Eläkeliiton Ylä-Savon piirin syyskokous haluaa korostaa iän merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

On ihmeteltävä Suomen ikäpolitiikkaa. Julkisuudessa väestön ikääntyminen esitetään syyksi kaikkiin mahdollisiin ongelmiin. Samalla päteviä ja kykeneviä myöhäiskeski-ikäisiä ihmisiä työnnetään monella tavalla yhteiskunnan marginaaliin, ulos vallasta ja vastuusta. Tämä on todella vanhanaikaista ajattelua.

Paljon tapahtuu myös ikäsyrjintää. Usein ikäihmiset kuvataan vain toimenpiteiden kohteena. He ovat kuitenkin aktiivisia toimijoita omassa elämässään ja yhteiskunnassa, esimerkiksi lastensa jälkikasvun hoitajina ja kasvattajina, veromaksajina, kuluttajina, kulttuurin käyttäjinä ja vapaaehtoistyön tekijöinä, toimina, jotka kohdistuvat pääosin kotimaiseen matkailuun ja muuhun lähialueita työllistävään kulutukseen.

Kaikkien eri ikäryhmien ehdot tulee arvottaa samanarvoisesti yhteisistä asioista puhuttaessa ja erityisesti niistä päätettäessä. Iäkkäitä ihmisiä tarvitaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Erkki Tuovinen on puheenjohtaja, Eläkeliiton Ylä-Savon piiri ry

Pekka Mäkinen on toiminnanjohtaja, Eläkeliiton Ylä-Savon piiri ry