Kalevi Hillin Vapaa sana Kaupunkistrategia ottaa kaikki mukaan, mihin voidaan todellisuudessa panostaa?

Iisalmessa on tehty ansiokasta työtä kaupungin uuden strategian eteen. Samoin kansalaisten ja eri toimijoiden mielipiteitä strategiasta on haluttu kuulla ja hyvin eri tahot ovat kommentoineetkin strategialuonnosta.

Luonnos on laaja ja kaikki tahot huomioiva. Näin pitää ollakin, mutta sitten kun alamme jalkauttamaan ja toteuttamaan strategiaa tulee totuus eteen. Kuinka voimme toteuttaa nämä yhdessä luodut linjaukset? Jos olisimme taloudellisesti sellaisessa tilanteessa, että voimme tehdä mitä haluamme niin kaikki hyvin, mutta Suomessa ei ole yhtään kuntaa tai kaupunkia, joka voisi toimia näin. Olemme valintojen edessä mitkä ovat ne strategian kärjet, joita viedään eteenpäin menestyäksemme tulevaisuudessakin ja luodaksemme sisältöä lauseelle ” Emme odota ihmeitä, teemme niitä”.

Hyvää strategialuonnoksessa on myös se, että Iisalmi huomio vastuullisesti roolinsa yhdistävänä tekijänä, kun Ylä-Savoa viedään eteenpäin.

Varmasti kärkiasioina ovat vetovoiman lisääminen, mutta vielä tärkeämpänä näen pitovoiman ylläpidon ja vahvistamisen. Molempiin asioihin kuuluu palvelujen ylläpito ja tarjonta, niin kaupungin kuin yritystenkin osalta eli palveluyrittäjyyden esille nosto tuotannollisen yrittäjyyden rinnalle.

Me tarvitsemme monipuolista yrityskenttää ja sitä kautta monipuolisia ammattilaisia työntekijöiksi ja heille koulutusta. Tämä kolmiyhteys, kaupunki, yritykset ja oppilaitokset yhdessä muodostavat sellaisen kokonaisuuden, jonka voisi nostaa yhdeksi kärkiasiaksi, kun strategiaa syvennetään. Nyt on jo hyvää näyttöä tämän yhteistyön toimivuudesta ja seuraavaksi vaan tarkennetaan suuntaa, mihin yhdessä halutaan mennä.

Palataan vielä siihen, kuinka strategia voidaan toteuttaa. Yhteinen tahto ja sitoutuminen asiaan on peruslähtökohta. Kuulostaa helpolta, mutta arjen tullen asiat eivät olekaan niin samanlaisia, kun suunnittelu vaiheessa näyttivät, usein löytyy useampia tulkintoja samalle asialle ja sitten ollaankin hakoteillä.

Tarvitaan sellaista yhteistä positiivista ”pöhinää” päivittäiseen strategian toteuttamiseen kaupungin valtuutettujen, virkamiesten ja yrittäjien kesken, jotta omalta osalta saisimme sisältöä arvokkaaseen lupaukseemme: ”Emme odota ihmeitä vaan teemme niitä”. Se on vaan usein niin, että tunne on totta ja hyvällä yhteisellä tahdolla saadaan paljon enemmän aikaan kuin riittämättömällä rahasummalla. Panostetaan yhdessä positiiviseen tekemiseen.

Rahan riittävyys on iso rajoittava tekijä. Hyvinvointialueiden tuleminen on kaikille kysymysmerkki ja sen merkitys myös kaupungille. Huolestuttavaa on kaupungin mittavat investointitarpeet seuraavien vuosien aikana, koska niiden seurauksena velkataakka nousee reippaasti ja sen seurauksena on myös veroäyrin korotuspaineet. Kuinka voidaan säilyttää hyvää fiilistä, jos maksettavat verot ja veronluonteiset maksut nousevat kovin paljon. Euro on kova konsultti.

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Suunnitelmassa on syytä silloin huomioidakin edellä esitettyjä ja muita rajoitteita, ettei se jää pelkästään haaveeksi. Sen takia olisikin valittujen kärkien oltava realistisia, mitattavissa olevia haasteita jota lähdetään yhdessä voittamaan.

Yksi tulevan joulun varma ennusmerkki on vuosittainen Iiden ry:n ja mukana olevien yhteistyökumppaniyritysten joulunavaus tulevana viikonloppuna Iisalmessa. Tapahtumassa yhdistyvät positiivisella tavalla se yhteinen tahto ja tekeminen, jolla voimme rakentaa tulevaisuutta muinakin vuodenaikoina. Toteutetaan strategiaakin samassa hengessä.

Kirjoittaja on kauppaneuvos ja mukana useiden yritysten hallituksissa.