Mielipide | Vuokratako vai rakentaa oma koulu? – Koulu on tärkeä koko kyläyhteisölle

Soinlahden kouluhanke on aiheuttanut tervetullutta keskustelua koulun hankintakeinosta. Rakennetaanko oma koulu vai vuokrataanko meidän tarpeisiin räätälöity koulu, kuten Runnilla? Joka tapauksessa koulu tarvitaan, oppilaat eivät laskelmien mukaan mahdu jo olemassa oleviin tai rakennettaviin muihin kouluihin.

Keskustelu on ollut vilkasta ja molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa. Tässä molempia tapoja puolesta ja vastaan olevia perusteita.

Vuokramallin etuja: Vuokranantaja vastaa rakennuksen kunnosta. Vuokraus on taloudellisesti edullisempi vaihtoehto noin 15–20 vuoteen saakka. Rakennusta voi muokata tarvetta vastaavaksi. Rakennus on koulukäytössä nopeammin.

Vuokramallin haittoja: Aiempaa pitkällistä kokemusta ei ole, miten helposti tai vaikeasti korjaustarpeisiin vastataan. 15–20 vuoden jälkeen vuokramallin kokonaiskustannus on suurempi kuin oman rakennuksen. Nykyisellä koulurakennuksella on ikää 42 vuotta. Rakennus on rakennustyyliltään yksinkertaistettu. Rakennustarvikkeiden hankinta ei hyödytä paikallisia yrittäjiä.

Oman koulun etuja: Rakennukseen voi vaikuttaa enemmän suunnitteluvaiheessa. Rakennus on oma, toimintaa voi suunnitella pidemmälle aikajaksolle. Mikäli koulun toiminta loppuu, voi rakennuksen muuttaa esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluiden tai -päivähoidon käyttöön ja tätä tarvetta on runsaasti tulevaisuudessa. Mikäli koulun käyttöikä on 15–20 vuotta pidempi, niin kokonaiskustannus on vuokraa edullisempi. Korjaustarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Hankinnat hyödyttävät paikallisia yrittäjiä.

Oman koulun haittoja: Kustannusvastuu rakennuksen korjauksista rakentamisen jälkeen, pois lukien rakentajan vastuu. Mikäli rakennukselle ei tulevaisuudessa ole käyttöä, on se pelkkä kustannuserä (tämä on kuitenkin erittäin pieni riski).

Itse olen näiden edellä mainittujen perusteiden pohjalta oman koulun rakentamisen kannalla. Vuokrakustannus on joka tapauksessa suuri ja ero omana rakennettavaan kouluun on noin 550 000 euroa 15 vuoden jälkeen. Ero pienenee edelleen, jos koulu lunastetaan vuokra-ajan päätyttyä.

Koulu on tärkeä koko kyläyhteisölle ja vaikuttaa suoraan tonttien kysyntään ja talojen myyntihintaan. Tutkimusten mukaan koulu on ehdoton edellytys kylien elävyyden kannalta. Koulun loputtua koko kylä alkaa autioitua.

Monipuolinen kouluvalikoima on kaupungillemme houkuttavuustekijä.

Pidetään siis Iisalmi elävänä myös kyläyhteisöissä.

kaupunginvaltuutettu, (sd.)

Iisalmi