Mielipide: Soinlahti ansaitsee luvatut uudet kiinteät koulutilat, jotka tukevat alueen ja koko Iisalmen kehitystä

Soinlahden koulu vähentää myös Mansikkaniemenkoulun oppilasmäärää. Anni Nieminen

Juho Väisänen

Soinlahteen on luvattu uudet koulutilat. Asiasta on äänestetty valtuustossa vuonna 2018 palveluverkkoselvityksen pohjalta. Päätöksen pohjalta on tehty hankesuunnitelma. Vaikka asian tiimoilta käydystä julkisesta keskustelusta voisi päätellä muuta, kunnan tekemistä kiinteistöratkaisuista ei päätä yksi puolue, eikä missään nimessä virkamiehet. Päätöksen Soinlahden koulusta voi tehdä demokraattisesti valittu valtuusto 15.11.2021.

Soinlahden kylä ei ole vain muutama omakotitalo sahan ja koulun välissä. Soinlahti edustaa koulun kautta koko Iisalmen pohjoispuolen kyliä. Asutusta Iisalmen pohjoispuolella on paljon. Kyläyhteisö kouluineen tarjoaa lapsille maailman turvallisimman paikan käydä koulua ja leikkiä ulkona. Monet perheet ovat tämän viime vuosina ymmärtäneet ja rakentaneet taloja Soinlahden koulun ympäristöön. Moni haluaa lapsilleen maaseudun rauhaa, turvallisemman pihan, rantatontin tai vain pikkusen väljyyttä. Rakentajia olisi lisää, jos vain alueelta pystytään tontteja tarjoamaan.

Joillakin tahoilla on halu vaikeuttaa Iisalmen pohjoispuolen kylien lapsien mahdollisuutta käydä lähikoulua. Vastustajana on pääasiassa yksi puolue. Poliittisten näkemysten lisäksi on myös yksityishenkilöiden mielipiteitä koulua vastaan, mutta monesti mielipiteestä näkyy, ettei asiaan ole perehdytty tai se ei kosketa omaa elämää millään tavalla. Vastustajat ovat halunneet lakkauttaa Soinlahden koulun. Kun tämä ei onnistu, pyritään saamaan uuden koulun tilalle vuokratilat, jotka pyrittäisiin lakkauttamaan heti, kun siihen on mahdollisuus.

Soinlahden kehitystä vastustavien julkinen toiminta aiheuttaa hilpeyttä. Kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 esitettiin Soinlahden kouluprojektin siirtämistä vuodella eteenpäin. Onneksi esitys torpattiin hyvin toimivan valtuuston äänestyksessä selvällä enemmistöllä. Nyt on kuitenkin samoja vastustajia alkanut kiinnostaa Soinlahden koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveys, jotta vuokratilat saadaan nopeammin käyttöön. ”Tekninen lautakunta 13/2021 ja Kaupunginhallitus 14/2021 eriävät mielipiteet”

Julkisuudessa on esitetty mielenkiintoisia väitteitä Soinlahden koulua vastaan. Omia argumentteja on vähintään suurenneltu tai ne ovat olleet perusteettomia. Myös koulun sisäilmaongelmat on vieritetty kunnollisia lähiopetus- ja varhaiskasvatustiloja vaativien niskaan. Soinlahden koulun puolustajat eivät ole yrittäneet viivyttää uusia tiloja. Todistetusti tämä on ollut vastustajien toimintaa. Olen seurannut tyrmistyneenä, kuinka kovasti pieni ryhmä vastustaa lapsien sijoittamista lähikouluun, kun vastassa on mahdollisuus veronkorotukseen.

Lähikoulurakennus, jonka ohessa on varhaiskasvatustilat, lisää aikuisten ja lasten hyvinvointia. Kaukana oleva koulu aiheuttaa perheille ylimääräistä painetta kyyditä lapsia omilla autoilla edestakaisin. Tämä lisää perheen toisen auton tarvetta oleellisesti, kun otetaan huomioon, että toinen vanhemmista voi olla vanhempainvapaalla tai etätyössä. Erityisesti pienemmät lapset kärsivät pitkistä koulukyytiajoista. Esimerkiksi yhdeksän kilometrin pituinen kyyti Soinlahdesta Edvin Laineen kouluun kestää 45 minuuttia suuntaansa.

Soinlahden koulu vähentää myös Mansikkaniemenkoulun oppilasmäärää. Voiko kukaan väittää, että oppilasmäärältään pienempi koulu tai pienemmät opetusryhmät haittasivat lasten kehitystä? Lasten pärjääminen koulussa luo vaurautta tulevaisuudessa.

Soinlahti ansaitsee luvatut uudet kiinteät koulutilat, jotka tukevat alueen ja koko Iisalmen kehitystä ja ovat kestävän kehityksen mukaiset. Kunnan on myös taattava rakenteiltaan terveet tilat nyt ja aloitettava heti nykyisen rakennuksen viimeiset sisäilmanlaatua parantavat toimenpiteet.

Voi miettiä, täyttävätkö kaikki nykyiset tilat terveellisen oppimisympäristön kriteerit. Yksi kunnan tärkeimmistä lakisääteisistä tehtävistä on koulutus ja päiväkoti. On aiheellista kysyä, onko kunnan toiminta laillista, jos lapsia ja henkilökuntaa pidetään terveydelle haitallisissa tiloissa ja samaan aikaan sijoitetaan rahaa muuhun kun lakisääteisiin tehtäviin.

Soinlahti

Kommentoi