Kalevi Hillin Vapaa sana: Yritysten vaikutus verotuloihin – Vajaan kolmen miljoonan euron liikevaihdolla verojalanjälki on lähes kaksi miljoonaa

Kalevi Hilli

Kuinka paljon vajaan kolmen miljoonan liikevaihdon yritys luo suoraan tai välillisesti verotuloja yhteiskunnalle?

Tarkkaa lukua on vaikea sanoa, mutta suuntaa antava kokonaisvaikutus veroihin, yhteisöveron muiden verojen ja työntekijöiden ansioverojen jälkeen verojalanjälki on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Tällainen tarkastelu tehtiin yhdessä iisalmelaisessa suunnittelutoimistossa, jonka kotipaikka on Iisalmi, mutta ansainta tulee saman tyyppisistä kohteista muualta.

Uskoisi, että tällainen väittämä herättäisi mielenkiintoa kunnissa tehdä tiiviimmin yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa ja yhdessä miettiä, kuinka voisimme osaltamme jokainen taho myötävaikuttaa yritysten menestymiseen.

Iisalmen yrittäjät lähestyivät vajaa kaksi kuukautta sitten kaupungin johtoa ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa pyynnöllä, että voisimme yhdessä keskustella ja miettiä keinoja viedä alueemme hyvinvointia eteenpäin. Rajoitteet ja muut käytännön seikat huomioiden päädyttiin tapaamiseen, jossa kutsuttuna olivat Iisalmen kaupunginvaltuutetut ja Iisalmen Yrittäjien hallitus. Tilaisuus toteutettiin reilu viikko sitten.

Valtuuston puheenjohtaja ja johtavat virkamiehet olivat paikalla ja osallistuivat ansiokkaasti tilaisuuden valmisteluun, samoin Yrittäjien hallitus, mutta henkilökohtaisesti olin hämmästynyt, että reilusti alle kymmenen valtuutettua neljästäkymmenestäkolmesta oli vaivautunut paikalle!

Rakennetaan yhdessä pitkäjänteisesti oman alueemme yritysten hyvinvointia.

Onneksi paikalla olleet valtuutetut olivat asiasta kiinnostuneita ja aktiivisia ja saatiin aikaan hyvää keskustelua ja toimenpideajatuksiakin tulevaan yhteistyöhön.

Miksi nostin tämän asian esille, johtuu siitä, että kyllä Iisalmen onnistuneelle brändäykselle pitää saada sisältöä lisää, ei pelkkää lausetta ja mielikuvia vaan konkretiaa.

Tilaisuus oli tarkoitettu todella kaikille valtuutetuille, jotta viesti yritysten merkityksestä Iisalmelle välittyisi samanlaisena kaikille, varsinkin uusille, valtuuston jäsenille.

Kaupungin ylin toimihenkilöjohto tekee aktiivista ja sovitun mukaista yhteistyötä yrittäjien kanssa koko ajan ja näkee kokonaisuuden kaupungin veto- ja pitovoiman osalta. Ristiriidat syntyvätkin tilanteissa, joissa johtavat toimihenkilöt tuijottavat pilkulleen seikkoihin, joita voisi tarkastella laajakatseisemmin ja joustavamminkin paikallisia yrityksiä, yrittäjiä ja ihmisiä huomioiden.

Te valtuutetut olette näiden virkamiesten esimiehiä, valtuutettuina ja eri lautakuntien jäseninä. Te voitte vaikuttaa asioihin ja niihin tehtäviinhän Teidät on valittukin.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana ja sen takia on hyvä ottaa huomioon myös yritysten näkemykset tulevaisuuden rakentamisessa.

Nyt kun kaupungin strategiaa parhaillaan tehdään, niin toivonkin, että elinkeino-ohjelmaan määritellään selkeät mitattavissa olevat tavoitteet yhdessä yrittäjien kanssa.

Elämme tällä hetkellä voimakkaasti tukirahojen avulla niin kunnissa kuin yrityksissäkin ja se luo harhaa, että taloudessa menee todella hyvin. Kaiken kaikkiaan nyt menee hyvin, mutta ennusteet muutaman vuoden päähän eivät välttämättä ole niin hyvät ja nyt on kyettävä tekemään päätöksiä, jotka vahvistavat elinkelpoisuuttamme tulevassa ajassa. Rakennetaan yhdessä pitkäjänteisesti oman alueemme yritysten hyvinvointia, koska se hyödyntää meitä jokaista iisalmelaista verotulojen ja työpaikkojen kautta.

Kirjoittaja on kauppaneuvos ja mukana useiden yritysten hallituksissa.

Kommentoi