Mielipide: Suomen on varmistettava, että tytöt saavat luotettavaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä

Seksuaaliterveyteen liittyvät asiat ovat monessa maassa yhä tabuja eivätkä tytöt saa tarvitsemaansa tietoa ehkäisystä tai oikeudesta päättää omasta kehostaan. Tämä voi johtaa varhaisiin raskauksiin. Kuvituskuva Pirjo Nenola

Saara-Sofia Sirén, Kristiina Salonen, Ossi Heinänen

Tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet toteutuvat heikosti ympäri maailmaa. Yksi merkittävimmistä syistä on oikean tiedon puute.

Seksuaaliterveyteen liittyvät aiheet ovat monessa maassa yhä tabuja, eikä niistä keskustella kodeissa ja kouluissa. Tytöt eivät saa tarvitsemaansa tietoa esimerkiksi ehkäisystä tai siitä, että heillä on oikeus päättää omasta kehostaan. Tämä johtaa muun muassa varhaisiin raskauksiin. Joka vuosi 16 miljoonaa 15–19-vuotiasta tulee äidiksi, suuri osa heistä tahtomattaan. Tiedon puute ja väärät uskomukset pitävät yllä myös haitallisia perinteitä, kuten lapsiavioliittoja ja tyttöjen sukuelinten silpomista. Vuosittain arviolta 12 miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin alaikäisenä. Yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista elää sukuelinten silpomisen seurausten kanssa. Haitallisten perinteiden on todettu vähentyvän, kun yhteisöt saavat tutkimukseen perustuvaa tietoa silpomisen ja varhaisten avioliittojen haitoista ja sitoutuvat niiden kitkemiseen.

Koronapandemia on heikentänyt entisestään tilannetta, kun kouluja, klinikoita ja muita palveluita on suljettu. Samalla internetin merkitys tietolähteenä on kasvanut. Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tuore kansainvälinen tutkimus kertoo, että tytöt ympäri maailmaa ovat pitkälti internetin varassa, kun he etsivät tietoa seksistä, seksuaalisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Siksi on hälyttävää, että tytöt kokevat verkossa turvattomuutta ja epävarmuutta. Planin tutkimus osoittaa, että yhdeksän kymmenestä tytöstä arvioi verkossa leviävän väärän informaation haittaavan elämäänsä. Valheelliset terveysohjeet, haitalliset kuvastot, feikkiprofiilit ja häirintä aiheuttavat tytöille terveysriskejä ja heikentävät heidän mielenterveyttään.

Tyttöjen koulutuksen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantaminen ovat Suomen kehityspolitiikan pitkäaikaisia tavoitteita. Tätä työtä on tärkeää vahvistaa entisestään. Lisäksi Suomen tulee laajemmin ulkopolitiikassaan vaikuttaa siihen, että kansainvälisen yhteisön keskustelu ja päätökset seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista tehdään oikean tiedon pohjalta.

Suomen on edistettävä johdonmukaisesti sitä, että tytöille ja heidän yhteisöilleen turvataan tutkittua, puolueetonta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. Meidän on myös kiinnitettävä maailmanlaajuisesti aiempaa enemmän huomiota digi- ja medialukutaidon vahvistamiseen sekä verkon turvallisuuden parantamiseen.

Tyttöjen täytyy voida etsiä turvallisesti tietoa internetistä ja puhua siellä heille tärkeistä aiheista.

Saara-Sofia Sirén on kansanedustaja ja eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän puheenjohtaja.

Kristiina Salonen on kansanedustaja ja eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän varapuheenjohtaja.

Ossi Heinänen on Plan International Suomen pääsihteeri.

Kommentoi