Mielipide: Metsäautoteitä ylläpidetään metsätalouden tarkoituksiin

Ari Karhapää

Metsän virkistyskäyttäjä Pentti Leskinen kirjoitti tiistaina Iisalmen sanomissa (Iisalmen sanomat mielipide 5.10.) Tornatorin metsäautoteiden sorastuksesta.

On valitettavaa, että yhtiön tiestön virkistyskäytöstä on koettu aiheutuneen harmia. Tornator rakentaa ja ylläpitää metsäautoteitä ensisijaisesti metsätalouden tarkoituksiin. Tärkein tavoiteltava seikka on tien kantavuus, jotta varmistetaan sujuva puunkorjuu ja kaukokuljetus.

Metsäautoteiden kantavuusvaatimukset ovat viime vuosina nousseet puutavara-autojen koon kasvaessa.

Käytämme sorastukseen tavallisesti sora-, moreeni- tai kalliomursketta.

Materiaalivalintaan vaikuttavat mm. tien kantavuuden vaatimukset sekä murskeen saatavuus kohtuullisen etäisyyden päästä kunnostettavasta tiestä.

Yhtiön metsäautotiet, yhteensä liki 10 000 kilometriä, ovat kaikkien sidosryhmiemme vapaasti käytettävissä, emme ole asentaneet puomeja tai vastaavia esteitä.

Metsäautoteiden käyttö on kuitenkin käyttäjän ja kuljettajan omalla vastuulla.

Meillä ei ole mahdollisuutta taata optimaalisia olosuhteita kaikkina ajankohtina. Erityisen varovainen tulee olla silloin, kun tielle on juuri ajettu uutta mursketta tai tie on hiljattain lanattu.

Kuorma-autot tiivistävät pinnan kuitenkin nopeasti, jolloin ongelma poistuu.

Tärkeintä on sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin.

Myös autonrenkaiden kunnolla ja ominaisuuksilla on merkitystä.

Liiketoimintajohtaja

Tornator Oyj

Kommentoi