Mikael Pentikäisen Vapaa sana: Vastuun kantaja – Vastuullisuus on syvällä yrittäjyyden ytimessä

Mikael Pentikäinen

Mikael Pentikäinen

Viikonloppuna Jyväskylän Yrittäjäpäivillä nousi vahvasti esille vastuullisuus. Se tuli esille esitelmissä, presidentti Sauli Niinistön juhlapuheessa ja palkittujen yritysten tarinoissa.

Yrittäjä on – jos joku – vastuun kantaja, jolle vastuullisuus on toiminnan ytimessä.

Julkistimme Yrittäjäpäivien yhteydessä Yrittäjägallupin, jonka mukaan 86 prosenttia yrittäjistä huomioi vastuullisuuden. Mitä suurempi yritys, sitä vahvemmin se tulee esille.

On kiinnostavaa, että Itä- ja Pohjois-Suomen yritykset ottavat muita vahvemmin vastuullisuuden esille omassa toiminnassaan.

Yrittäjäjärjestön edustajana ilolla havaitsin, että yrittäjäjärjestön jäsenyritykset huomioivat vastuullisuuden useammin kuin ei-jäsenet. Yrittäjät on vastuuta kantavien yrittäjien liike.

Mitä vastuullisuus yrittäjille tarkoittaa?

Yrittäjät tietävät, että hyvä yhteiskunta vaatii veronsa.

Kolme asiaa nousee yli muiden: verojen maksaminen yhteiskunnalle, lakien ja sopimusten noudattaminen sekä asiakkaiden hyvä palvelu.

Yrittäjät tietävät, että hyvä yhteiskunta vaatii veronsa. On tärkeä kuitenkin ymmärtää, että liian kova verotus leikkaa toimeliaisuutta ja yritysten mahdollisuuksia luoda hyvinvointia. Pitää löytää terve tasapaino, joka turvaa kestävän kasvun, jonka varassa hyvinvointiyhteiskunta voi kehittyä.

Hyvä yrittäjäyhteiskunta on myös oikeusvaltio. Se toimii, kun lakeja ja sopimuksia noudatetaan. Eduskunta säätää lait, ja niitä säädettäessä on tärkeä huomioida niiden vaikutukset yrityksiin ja talouteen.

Asiakkaan palvelu on kaiken yritystoiminnan ytimessä. Jos ei ole tyytyväistä asiakasta, ei ole pitkän päälle myöskään yritystä. Menestyvillä yrittäjillä on vimmattu halu palvella asiakasta ja ylittää tämän odotus. Tästä on moni savolainenkin yritys erittäin tunnettu.

Muita tärkeitä vastuullisuustekoja ovat huolehtiminen ympäristöstä ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä kannattavuus.

Ilmastokestävyys on yhä useamman yrityksen agendalla. Näin pitää ollakin, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa kasvavalla voimalla meidän jokaisen elämään.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii yrityksiä ja yrittäjälähtöisiä ratkaisuja. Se vaatii myös sen, että jokainen yritys miettii, miten voi osaltaan vähentää päästöjä ja edistää ilmastomme säilymistä.

Keskeistä on myös huolehtia omasta henkilökunnasta. Jos henkilökunta voi hyvin, myös yritys voi menestyä. Henkilökuntakokemus ratkaisee vahvasti myös asiakaskokemuksen.

Vastuullisuus on syvällä yrittäjyyden ytimessä. Yrittäminen on vastuun kantamista.

Tämä näkyy erityisellä tavalla parhaissa yrityksissä. Ne on perustettu muuttamaan maailmaa. Niiden perustajat haluavat antaa kiitollisuudella takaisin kotiseudulle, jolta ovat itse paljon saaneet, jotta myös tulevat polvet voivat rakentaa omaa tulevaisuuttaan.

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

Kommentoi