Mielipide | Sonkajärvi esimerkillinen 30 km/h rajoituksissa – Ajonopeuksilla on vaikutusta myös siihen, millaisena koemme liikenteen

Kunnat ovat avainasemassa liikenteen turvallisuutta koskevissa ratkaisuissa. Etenkin kun puhutaan alueista, joissa eri-ikäiset kävelevät ja pyöräilevät paljon. Ajonopeuksien rauhoittamisesta on hyötyä erityisesti koulujen, päiväkotien ja palvelukeskusten lähistöllä. Myös asuinkaduille 30 km/h rajoitus tuo turvallisuutta.

Maltillisemmista nopeuksista eivät ilahdu vain kävelevät ja pyöräilevät. Myös moottoroitu liikenne hyötyy onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden vähentyessä. Myös turha läpiajoliikenne usein vähenee.

Liikenneturva on selvittänyt Digiroad-aineiston avulla, miten nopeusrajoitukset jakautuvat kuntien katuverkolle. Tulokset kertovat, että kunnissa on suuria eroja. Alhaisemmilla nopeuksilla tapahtuu vähemmän liikenneonnettomuuksia, mutta myös muut toimet kuten väylien erottaminen ja risteysjärjestelyt tuovat turvallisuutta. Luvut eivät yksin kerro, onko jossain kunnassa turvallisempaa liikkua kuin toisessa. Nopeusrajoitukset ja niitä tukevan liikenneympäristön rakentaminen on monessa kunnassa edelleen yksi tärkeimmistä keinoista vähentää onnettomuuksia.

Kolmenkympin katuja on Suomen kunnissa keskimäärin 25 prosenttia. Pohjois-Savon kaupungeista maan keskiarvon ylittää Varkaus, jossa nopeus on rajoitettu 30 km/h lähes 43 prosentissa kaduista, sekä naapurikunta Leppävirta hieman yli 33 prosentilla. Kuopiossa viidesosassa katuverkosta tulisi kulkea kolmeakymppiä ja Lapinlahti ja Iisalmi ovat noin 15 prosentissa. Siilinjärvi jää kuuteen prosenttiin. Kiuruvedellä ja Suonenjoella 30 km/h rajoitusta ei ole juuri käytössä, mutta 40 km/h suositaan. Pohjois-Savon ennätystä pitää hallussaan Sonkajärvi, jossa katuverkosta yli 80 prosentilla enimmäisnopeus on 30 km/h.

Ajonopeuksilla on vaikutusta myös siihen, millaisena koemme liikenteen. Liikenneturvan kyselyssä 62 prosenttia vastanneista luonnehti 30 km/h nopeusrajoitusta turvalliseksi. Kun liikkuminen koetaan turvallisena, tulee helpommin lähdettyä asioille tai harrastamaan jalan tai pyörällä. Turvallisuudentunne on merkityksellinen erityisesti silloin, kun pyritään tukemaan ikääntyneiden ja lasten omin voimin liikkumista.

Pelkkä nopeuden alentaminen ei toimi taikasauvana. Alemmat nopeusrajoitukset tarvitsevat tukea liikenneympäristöltä sekä uskottavaa poliisivalvontaa. Rajoituksesta ei ole hyötyä, jos sitä ei noudateta.

Kahdeksan kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta toivoo, että uudet kunnanvaltuutetut edistäisivät aktiivisesti kotikuntansa liikenneturvallisuutta. Tässä haastetta myös meille Pohjois-Savoon. Nyt on tuoreiden kuntapäättäjien aika keskustella liikenneturvallisuudesta, etenkin alhaisemmista ajonopeuksista ja niitä tukevista muista toimista.

Yhteyspäällikkö, Liikenneturva Kuopio