Pääkirjoitus Yhteys ei saisi katketa

Ennen kesäkuun kuntavaaleja ehdokkaat viestivät kilvan näkemyksiään äänestäjille. Sosiaalinen media ja lehtien yleisönosastot olivat ahkerassa käytössä. Sittemmin on ollut hiljaisempaa.

Valtuustokauden alussa päättäjiä koulutetaan tehtäväänsä ja perehdytetään kunnan toimintaan, talouteen ja strategiaan. Ainakin osassa kunnista pakettiin sisältyy myös viestintäkoulutusta. Jostakin syystä se näyttää vaikuttavan päinvastoin kuin on tarkoitus – tai sitten valtuutettujen itsekritiikki ja tieto kasvaa siinä määrin, että rohkeus kertoa ajatuksistaan ja ottaa kantaa katoaa. Kun on hiljaa, ei tee noloa virhettä.

Kuntavaalien äänestysprosenteissa ei ollut hurraamista. Ne pysyvät matalina jatkossakin, jos valtuutetut istuvat saamillaan paikoilla tyytyväisinä ja hiljaa. Luottamushenkilön tärkein tehtävä on edustaa päätöksenteossa kuntalaista, eikä se voi toteutua, jos viestintä ja yhteys katkeavat.

Yläsavolaisten valtuutettujen kunniaksi on sanottava, että lähes kaikkien yhteystiedot, eli puhelinnumero ja sähköpostiosoite, löytyvät kunnan verkkosivuilta. Tämä antaa äänestäjille mahdollisuuden ottaa yhteyttä, ja viestii siitä, että valtuutettu jopa toivoo saavansa näkemyksiä niin sanotulta ruohonjuuritasolta.

Niin kuntien kuin päättäjienkin on viestinnässä huomioitava kuntalaisten yhdenvertaisuus ja tiedottamisen avoimuus. Osa kuntalaisista ei halua tai pysty käyttämään internetiä tai some-kanavia, osa taas käyttää vain tiettyä kanavaa viestien vastaanottamisessa.

Valtuutetut alkavat hiljalleen päästä tositoimiin ja edessä on muun muassa ensi vuoden talousarvioasiat, joten pohdittavia ja keskusteluun tuotavia asioita riittää.

Näkymättömyys ja neljän vuoden hiljaisuus ei ole päätöksenteossa hyve, joskaan ei myöskään liiallinen ”äänessä” oleminen.

Näkymättömyys ja neljän vuoden hiljaisuus ei ole päätöksenteossa hyve.