Jyri Paretskoin Vapaa sana: Jotain rotia – Mihin tavallaan, surullista kyllä, liittyy myös jonkinasteista ylireagointia tämänhetkisen tilanteen suhteen sekä erittäin paljon spekulaatioita erilaisten näkemysten korrelaatiosta

Jyri Paretskoi

Jyri Paretskoi

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen yksinkertaistaa tai toisaalta tarpeettomasti monimutkaistaa käsitystämme tietyistä tulkinnanvaraisista asiakokonaisuuksista, mihin tavallaan, surullista kyllä, liittyy myös jonkinasteista ylireagointia tämänhetkisen tilanteen suhteen sekä erittäin paljon spekulaatioita erilaisten näkemysten korrelaatiosta.

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon kuitenkin rehellisyyden nimissä, että maailmanlaajuinen trendi on jo jonkin aikaa ollut sinänsä tuhoon tuomittu pyrkimys kuvailla eri toimialojen kärkihankkeiden piirissä olevien tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja niin rahoitus-, sijoitus- kuin poliittisellakin sektorilla, unohtamatta kuitenkaan niitä osa-alueita, joita hallituksen strategiatyö ei välttämättä tunnista sillä tarkkuudella kuin tulevaisuudessa tulee olemaan standardina.

Ei todellakaan tarvita erityisen syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että sekä organisaatio- että valtiotasolla uusi epäonnistunut toimintamalli yksinkertaistaa liiaksi nykysukupolvia sekä erityisesti alle 27-vuotiaiden segmentissä henkisesti monella tapaa rasittavaa ja jopa kuluttavaa elämäntyyliä. Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä vastaväitteitä, on kuitenkin tosiasia, että aivan täysin normaali substanssi johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja, mikäli suunnanmuutoksesta kieliviä ennakkopäätelmiä ei kyseenalaisteta riittävällä tarkkuudella.

Yksilötasolla luulisi lähes tulkoon kaikille olevan selvää, että asennekasvatuksen havaittavissa oleva mutta valitettavan yleinen rappio ja henkisen hyvinvoinnin glorifioinnin käynnistäminen sekä muuttuminen tai jopa muuttaminen painopistealueeksi joillain tietyillä alueilla toisten kustannuksella todistaa oikeaksi tämän puutteellisen ongelmanratkaisukyvyn ja siihen johtavien vaillinaisten päättelyketjujen huipentumisen tähän johtavan alkupisteen väärinymmärtämiseen.

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella siinä tilanteessa näillä ehdoilla, jos ratifioituja ominaisuuksia omaava vaihtoehto on jostain tuntemattomasta syystä kiteytetty syntyneeseen aatteeseen, jossa pohditaan asianosaisiin kohdistuvia ongelmia tai pikemminkin niiden puutetta. Tapahtumat viime aikoina osoittavat harvinaisen selvästi ja yksimielisesti, että tarveharkintadialogi ei todellakaan ratkaise ongelmia tutkittaessa vain yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Ei silti sovi unohtaa, että vaikka osaltamme onkin mahdollisesti tietyn mittapuun mukaan saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin selväsanaisesti todeta, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä vastaväitteitä.

Tämä teksti on kannanotto ja tuotettu puppugeneraattorin ja allekirjoittaneen saumattoman yhteistyön merkeissä niiltä osin kuin sitä on joiltain osin tarpeellista kritisoida.

Kirjoittaja on iisalmelainen kirjailija.

Kommentoi