Pääkirjoitus Lukutaito ei ole vain lukemista

Koska luet tätä pääkirjoitusta, olet yksi maailman onnekkaista ihmisistä. Tilastojen mukaan noin 750–800 miljoonaa ihmistä ei pysty tätä tekstiä lukemaan.

Sinä voit hankkia tietoa lukemalla, kouluttautua, kehittää itseäsi, tutkia tietoa ja päättää mitä uskot ja mitä et. Sinulla on mahdollisuus muodostaa asioista oma mielipiteesi usean tietolähteen perusteella.

Lukutaito on tiedonhankinnan välttämätön ehto. Suomalainen osaa kyllä lukea – sehän on itsestäänselvyys. Vai onko?

Moni lapsi rakentaa aakkosista sanoja jo alle kouluikäisenä. Into oppia lukemaan on kova. Myöhemmin into laimenee, kirjaimet ja sanat korvaa osin kuvakieli. Kansainvälisen aikuisten taitotutkimus PIAAC:n mukaan noin 370 000 suomalaisella aikuisella on erittäin heikko lukutaito.

Monenlaisten julkaisualustojen digitalisoituvassa nyky-yhteiskunnassa informaatiotulva on valtavaa ja pirstaloitunutta. Se vaatii entistä monimuotoisempaa lukutaitoa, arvioivaa ja kriittistä. Ymmärtävä lukutaito huomaa kirjoittajan taustan vaikutuksen tekstisisältöön, esimerkiksi propagandan neutraalista asiatekstistä.

Lukutaito tai -taidottomuus heijastuu toiseen tärkeään taitoon, kirjoittamiseen. Sosiaaliselle medialle tyypillinen pikaviestintä lyhenteineen ja emojeineen ei tue tekstin tuottamista. Monessa työssä sujuva itsensä tai asiansa kirjallinen ilmaisu on kuitenkin yksi menestymisen avaintekijöistä.

Tänään vietettävä YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä haastaa meitä lukemalla rakentamaan maailmoja ja maailmankatsomuksia. Samalla voimme haastaa itsemme tukemaan lukutaidon opettamista kaikkialla maapallolla. Se lisää tietoa, taitoa ja ymmärrystä, josta hyötyvät kaikki.

Ymmärtävä lukutaito huomaa kirjoittajan taustan vaikutuksen tekstisisältöön.