Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: avohoitoa ja kotiapua suunniteltiin laitoshuollon tilalle

Laitoshuoltoa oltiin Suomessakin vähentämässä ja tilalle oli tulossa avohuolto ja kotiapu.

Iisalmen Sanomien pääkirjoittajan mukaan oli vapauduttava kaavamaisesta aikansa eläneestä laitosjärjestelmästä mahdollisuuksien mukaan sosiaalipalvelun huoltolinjalle. Toki huonokuntoisille, sairaala-apua kaipaaville vanhuksille laitoksia tarvittiin.

Ruotsi oli luonut erittäin tehokkaan kotiaputoimijärjestelmän.

vanhusten eläketurva alkoi olla tyydyttävä, joskin puutteita oli edelleen.

Pääkirjoittajan mielestä vanhusten sosiaaliturvan kehittäminen oli tärkeää siksi, että vanhusten lukumäärä oli lisääntymässä 1970-luvulla noin 90 000 henkilöllä. Vuonna 1980 vanhuksia ennustettiin olevan noin puoli miljoonaa.

Se aiheutti ongelmia sosiaali- ja väestöpolitiikalle, pääkirjoittajan mukaan myös perhepolitiikalle.

Nykyinen kotipalvelu- ja palvelutalotoiminta alkoi 1980- luvulla. Laitoshoidon tilalle on tullut 2000-luvulla tehostettu palveluasuminen.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa.

Kommentoi