Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: teollistuva yhteiskunta tarvitsi lasten päivähoidon

Lasten päivähoito piti saada järjestettyä teollistuvassa yhteiskunnassa. Oltiin luomassa uutta järjestelmää.

Iisalmen Sanomien pääkirjoittaja 22.6.1971 luetteli päivähoitovaihtoehdoiksi vanhempien kotihoidon, valvotun perhehoidon tai laitoshoidon.

Pääkirjoittajan mielestä äidin hoitama lapsi on ruumiillisesti ja sielullisesti tervein. Hyvin valvottu ja järjestetty ryhmähoito kotona on myös edullinen. Laitoshoito on kallein ja samalla eniten yhteiskunnan perusyksikköä perhettä rikkova.

Järjestelmää luotaessa piti taata valinnan vapaus erilaisten hoitomuotojen välillä. Järjestelmä piti toteuttaa yhtenäisellä lailla. Tavoitteet saavutettaisiin hoitopalkkiojärjestelmällä.

Kuntien velvollisuudeksi jäisi huolehtiminen siitä, että hoitopalveluja on tarvetta vastaavasti tarjolla. Neuvoloiden tehtävä oli antaa lapsen oman kodin ulkopuolelle järjestetyn hoidon ohjaus.

Laki lasten päivähoidosta (nykyinen varhaiskasvatuslaki) tuli voimaan vuonna 1973.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa.

Kommentoi