Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: maatalousväestölle asetettiin ehtoja ja rajoituksia peruslainoitukseen ja asuntolainoitukseen

Maatalousväestölle oli asetettu jälleen uusia rajoituksia.

Iisalmen Sanomien pääkirjoittaja mainitsee perjantaina 18. kesäkuuta 191 ilmestyneessä kirjoituksessaan, että viimeksi maatilahallitukselta lähti kirjelmä, jossa puututaan maatalouden peruslainoituksen ehtoihin ja asetetaan rajoituksia.

Asuntohallitus puolestaan oli ottanut joustamattoman kannan, jolla estettiin omakotitalon rakentaminen maaseudun haja-asutusalueelle. Tällä pääkirjoittaja ilmeisesti viittasi normaalihintajärjestelmään, jolla voitiin määrittää normihinta erityyppisille ja eri alueilla sijaitseville rakennuksille ja sitä käytettiin rahoitusmäärän perusteena.

Nämä ja monet muut rajoitukset katkeroittivat maaseudun ihmisiä. Pääkirjoittaja kysyi, ostetaanko yhteiskuntarakenteen muutos viljelijän selkänahalla.

Tulotasoltaan viljelijäväestö kuului alhaisimpiin ryhmiin. Siksi erityisrajoitukset tuntuivat tavattoman raskailta.

Pääkirjoittajan mukaan lainoituksen saantia olisi pitänyt helpottaa rajoitusten sijaan.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa.

Kommentoi