Mielipide: Hyvinvoiva kaupunki arvostaa ikäihmisiään – Huomattavalla osalla ikäihmisistä ei ole laitteita eikä valmiuksia hyötyä digitaalisesta asioinnista

Monelta ikäihmiseltä puutuu mahdollisuudet digipalveluiden käyttämiseen. Kuvituskuva Pyhtään kunta

Heikki Rönkkö

Iisalmessa on noin 6 000 eläkkeellä olevaa ihmistä. Määrä kasvaa tasaisesti lähivuosikymmeninä ja pian joka kolmas kaupunkilainen on eläkeläinen.

Usein kuulee sanottavan, että vanhusten määrän kasvu ja siitä aiheutuvat kustannukset ajavat kunnat ahdinkoon. Kuitenkin ikäihmiset ovat merkittävä voimavara kunnille.

He toimivat vapaaehtois- ja vertaistoimijoina, ikääntyneiden vanhempiensa sekä lastenlastensa hoitajina.

Monet heistä on työelämän voimavarana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjinä huomattava tekijä.

Veronmaksajina ja paikallisten yritysten palvelujen käyttäjänä eläkeläiset ovat tärkeä ryhmä.

Eläkeläisten rahat menevät tavallisesti suoraan kulutukseen ja siten elinkeinotoiminnan vilkastuttamiseen. Ei veroparatiiseihin!

Pinta-alaltaan laajassa kaupungissa vanhusten liikkuminen on ongelmallista. Keskustan alueen paikallisliikenne toimii hyvin. Kaupunki avaa lähiaikoina eläkeläisille mahdollisuuden matkustaa maksutta kello 10–14. Tämä on huomattava parannus.

Maaseutu- ja kaupunkiPaLi palvelevat kutsuohjattuna ikäihmisiä ympäri kaupunkia. Nyt myös lauantaisin kaupunkialueella.

Digitalisaatio on tullut keskeiseksi kaikissa palveluissa. Sen sanotaan nopeuttavan ja helpottavan asioiden hoitamista.

Kuitenkin huomattavalla osalla ikäihmisistä ei ole laitteita eikä valmiuksia hyötyä digitaalisesta asioinnista. Tämä vaarantaa tasa-arvon.

Kuntien on tarjottava käytön opastusta ja tukea laitteiden hankintaan.

Myös niiden ikäihmisten, jotka eivät enää pysty käyttämään tietotekniikkaa, palvelut on järjestettävä heille sopivalla tavalla.

Vanhusten omaishoitajat ovat yksi tiukoilla oleva ryhmä. Suomessa on noin 350 000 läheisensä hoidosta vastaavaa tai ainakin auttavaa ihmistä.

Nämä ihmiset säästävät yhteiskunnan rahaa. Tutkimuksen mukaan iäkkäiden hoitokustannukset olisivat ilman omaisten apua 3,1 miljardia euroa enemmän vuodessa (Keväjärvi ym. 2020).

Toimen erityisen kovilla oleva ryhmä on kotihoidon työntekijät.

Valtakunnallinen hoitajavaje näkyy myös Iisalmessa. Hyvin toiminut omahoitajajärjestelmä ei ole enää toteutunut näissä olosuhteissa täysin.

Työssä olevat ihmiset joutuvat toimimaan jatkuvassa kiireessä. Tunne, että ei halustaan huolimatta pysty hoitamaan tehtäväänsä kunnolla, on omiaan lisäämään työuupumusta. Myös laitoshoidossa on vastaavaa ilmiötä.

Vanhusten hoidon resurssipulaa voidaan tulevaisuudessa auttaa osittain vapaaehtoistyöllä. Se ei korvaa missään tapauksessa ammatillista hoitotyötä, mutta sen avulla voidaan tarjota vielä suhteellisen hyvässä kunnossa oleville ikäihmisille toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia.

Ikäihmisen arkeen saadaan toimintaa, toisten kohtaamista ja iloa yhdessä olosta. Tämä on omiaan torjumaan ikäihmisten ehkä suurinta ongelmaa, yksinäisyyttä

Iisalmessa toimii viisi eläkeläisyhdistystä. Niissä on kymmeniä vapaaehtoisia piirien vetäjiä. Viikoittain kerhoihin osallistuu satoja ihmisiä.

Tämän toiminnan avulla voidaan kohottaa ikäihmisten elämänlaatua ja ehkäistä, tai ainakin siirtää, sairauksien alkamista.

On kaupungin kannalta taloudellisesti edullista tukea eläkeläisyhdistyksiä luovuttamalla toimintatiloja käyttöön joko maksutta tai pienellä maksulla.

Ikäihmisten neuvosto on lakisääteinen toimielin. Iisalmessa mukana on edustus eläkeläisyhdistyksistä, Sydänyhdistyksestä, Sotainvalideista sekä kaupungilta ja Sotesta.

Tarkoituksenamme on toimia yhdyssiteenä vanhusväen ja kaupungin välillä.

Nelivuotisen toimintakauden aikana olemme saaneet aikaan ikäihmisten palveluoppaan, seniorikortin hinnan tuntuvan alentamisen, liukuesteiden jakamisen ilmaiseksi ikäihmisille, hissinrakennusavustuksen palauttamisen kaupungin budjettiin ja monia muita vanhuksille merkityksellisiä asioita.

On ikäihmisten kannalta tärkeää, että kaupunki turvaa ikäihmisten neuvostolle hyvät toimintaedellytykset.

Tarvitaan riittävät sihteeripalvelut kokouksiin ja asioiden valmisteluun, riittävä määrä kokouksia ja tehtävän hoitamiseen riittävä budjetti.

Iisalmen ikäihmisten neuvosto

varapuheenjohtaja

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kommentoi