Mielipide: Löytyykö Omatalolle jatkajaa? – Asiat ovat vaikeita, eikä helppoja ratkaisuja ole tässä tarjolla, joten yhteistä tahtoa ja myös valtiovallan vastuuta tähän kipeästi kaivataan

Omatalon konkurssi sai Sonkajärven valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston kriisikokoustamaan heti. Vuokko Nissinen

Ilpo Kärkkäinen

Uusi vuosi 2021 alkoi Sonkajärvellä shokkiuutisella, kun kunnan merkittävin teollinen toimija ja työllistäjä hakeutui konkurssiin. Tämä oli kylmä suihku niin työntekijöille kuin monelle omatalopaketin ostajallekin. ”Mitenkähän keskeneräiset toimitukset ja tilaukset hoituvat, kun tilanne on tällainen”, oli monen ostajan mielessä. Entä työntekijöitten tulevaisuus? ”Lainaa on ja työtön ei pitkälle pötki”, oli monen palkansaajan huoli.

Sonkajärven valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto piti heti konkurssitiedon saatuaan kriisikokouksen, jossa pohdittiin kunnan roolia tällaisessa tilanteessa. Ihmetystä herätti, että mitään varoitusmerkkejä kunnan sen enempää kuin työntekijöidenkään suuntaan ei konkurssista ollut ennakkoon tihkunut. Todettiin, että kunnanjohtaja yhdessä kunnanhallituksen kanssa vastaa ensisijaisesti elinkeinopolitiikasta, ja nyt asiaan on ripeästi tartuttava.

Eri yhteyksien lopputulemana kutsuttiin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) Sonkajärvelle 18.1.2021 toiveena saada korkean tason tuki tehtaan jatkon turvaamiseksi. Muitakin oli paikalla, keskustapuolue oli saanut alueen edustajansa hyvin kantamaan vastuuta ja ehkä äänten keruukin oli vähän mielessä. Perussuomalaiset ja kokoomus katsoivat, että tähän voivat parhaiten vaikuttaa juuri hallituspuolueet, jotka koronan vaikutuksesta olivat rutinoituneita ”palon sammuttajia”. Odotukset olivat kovat ja paljon luvattiinkin. ”Kyllä valtio tukee kaikilla mahdollisilla keinoin, kun yrittäjä on selvillä”, ministeri totesi. Ihmettelin kuitenkin jo silloin, kuinka kunnan omat intressit ministerin vierailun yhteydessä nousivat enemmän esille kuin talotehtaan tulevaisuus ja jatkotoimenpiteet.

Myöhemmin on käynyt ilmi, että löysiä lupauksia, sympatiaa ja sitä myötä irtopisteitä on maakunnissa helppo jakaa. Ministerin mielestä talotehdas on väliinputoaja ja liian pieni toimija. Jos kellään, niin ministerillä on mahdollisuus tehdä aloitteita ja edistää elinkeinopolitiikkaa. Näyttää vahvasti siltä, että on helpompi olla menestyvien vakavaraisten yritysten kumppani ja tukija, joita alueeltammekin löytyy, kuin vaivata päätä pienen kunnan liian pienillä murheilla. Olisiko vallitsevassa tilanteessa syytä ministerin ja hallituksen miettiä pk-yritysten tukemiseksi uusia konkreettisia toimia heidän edesauttamiseksi?

Ministerin kanssa käydyssä keskustelussa tuli ilmi valitettava totuus, että Omatalo on niin sanottu väliinputoaja, liian pieni toimija ministerin keinovalikoimaan. Omatalon liikevaihto on ollut 15–20 miljoonan euron luokkaa, ja työntekijöitä runsaat 70 + välilliset vaikutukset koko maakunnalle. Puhutaan reilusti yli sadasta veronmaksajasta, joiden tuomat verotulot muuttuvat menoiksi.

Lukuisat yhteydenotot ja huolenilmaisut työntekijöiltä ja kuntalaisilta toimeentulostaan ja kunnan tulevaisuudesta pakottavat miettimään kaikkia keinoja työpaikkojen turvaamiseksi. Tämä koskettaa erityisesti meitä luottamushenkilöitä kunnan menettäessä verotuloja useita satoja tuhansia vuodessa, ja työttömien sakkomaksut tulevat aikanaan kunnan piikkiin. Asiat ovat vaikeita, eikä helppoja ratkaisuja ole tässä tarjolla, joten yhteistä tahtoa ja myös valtiovallan vastuuta tähän kipeästi kaivataan.

On hyvä ymmärtää, että kunnan elinkeinotoimi saa juosta pitkän tovin vastaavien korvaavien työpaikkojen löytämiseksi kuihtuvaan kuntaan. Toivon sydämestäni ja koko kunnan puolesta, että saamme Sonkajärvelle vielä talotehdasyrittäjän ja ihmisille töitä. Sen eteen kunnan kannattaa satsata ja tehdä kaikki mahdolliset toimet uuden yrittäjän löytämiseksi.

Valtuuston pj.

Kommentoi