Mielipide: Kuntalaisten hyvinvointiin on panostettava – Korona-aikana on puhuttu ikäihmisten ohella erityisen paljon lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Oikea-aikainen kuntoutus ja tehokas hoito alkuvaiheessa tuovat usein kokonaissäästöjä. Päivi Tuovinen

Jenni Rönkkö

Lapinlahti markkinoi itseään liikunta- ja kulttuuripitäjänä. Tällä hetkellä sote-menot muodostavat leijonanosan kuntien menoista, ja kunnissa joudutaan miettimään keinoja hillitä menojen kasvua. Jos valmisteilla oleva sote-uudistus toteutuu, niin raskaat sote-menot siirtyvät maakuntien vastuulle ja kuntien merkitys hyvinvoinnin ylläpitämisessä korostuu ja muun muassa liikuntaan ja kulttuuriin kannattaa panostaa entistäkin enemmän.

Ennen mahdollista sote-uudistustakin terveydenhuoltoon ja väestön hyvinvoinnin täytyy kuitenkin panostaa nykyistä enemmän. Uskon, että jokainen ennaltaehkäisevään työhön laitettu euro maksaa itsensä takaisin. Hoitotyössä olen nähnyt, miten pienillä asioilla voidaan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Oikea-aikainen kuntoutus ja tehokas hoito alkuvaiheessa tuovat usein kokonaissäästöjä. Ikäihmisten kotona asumista pyritään lisäämään nykyistä pidempään, mutta samalla täytyy kuitenkin turvata riittävät edellytykset selvitä kotona. Kodin pitää olla turvallinen ja mielekäs paikka asua eikä kotona pärjääminen saa olla itsestäänselvyys.

Olen huolestunut lisääntyvästä ikäihmisten yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Monella lähiomaiset asuvat kaukana ja voimien vähetessä sekä vuosien karttuessa ystävät ja muut turvaverkostot ovat huvenneet. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus elää mielekästä elämää. Apuna voidaan käyttää digitalisaatiota, mutta koronan hellittäessä tarvitaan entistä enemmän myös perinteistä hyvinvointityötä ikäihmisten parissa. Vapaaehtoistyön rooli korostuu tulevaisuudessa, jolloin kunnan täytyy turvata riittävät resurssit, jotta vapaaehtoistyötä tekevät eivät väsy.

Korona-aikana on puhuttu ikäihmisten ohella erityisen paljon lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, joten on tehtävä kaikki mahdollinen, jottei kukaan tipahda kelkasta. Kouluissa tarvitaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja etsivän nuorisotyön merkitys kunnan nuorisotyössä korostuu. On tärkeää reagoida ja puuttua nuorten ja perheiden hätään jo siinä vaiheessa, kun joku uhkaa jäädä yhteiskunnan turvaverkostojen ulkopuolelle eikä vasta sitten kun tipahtaminen yhteiskunnan kelkasta on jo pitkällä. Lapinlahdellakin aivan liian moni nuori aikuinen on syrjäytymisvaarassa.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointityön merkitys korostuu. Uskon, että tulevan kauden päättäjien yksi merkittävimmistä tehtävistä on löytää sopivat keinot ylläpitää kunnan hyvinvointia ja elinvoimaa. Toivon, että jokainen lapinlahtelainen tuntee kunnan omakseen ja voi tuntea olevansa tärkeä ja että hänestä välitetään.

sairaanhoitaja (YAMK), kuntavaaliehdokas (kesk.), Lapinlahti

Kommentoi