Mielipide | Kotihoidossa oltava ammattilaisia – Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa koulutettua työvoimaa

Vanhuksien ja muiden kotihoidon asiakkaiden oikeus riittävään hoitoon, hoivaan ja koulutettuun hoitajaan. On sekä asiakkaita että hoitajia kohtaan väärin korvata vahvan ammattitaidon omaavat lähi- ja perushoitajat hoiva-avustajilla vanhusten-/ kotihoidossa. Kustannussäästöt, joita tällä toiminnalla tavoitellaan, ovat kyseenalaisia. Kouluttamaton hoitaja ei todennäköisesti tunnista hoidon tarvetta ajoissa eikä osaa toimia oikein. Tästä seuraa epävarmuutta, turvattomuutta, pelkoa jopa hoitovirheitä ja erittäin suuret kustannukset päivystykseen, sairaankuljetukseen ja erikoissairaanhoitoon. Kuka tahansa ei voi toimia hoitotyössä. Lääkehoitoon, joka on tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitoa, tarvitaan koulutettu hoitaja. Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito vaatii aina ammattitaitoisen hoitajan osaamisen. – Kotihoidossa ja laitoshoidossa olevat vanhukset tarvitsevat hoitoa jonka ammattilainen voi antaa, pelkkä hoiva ja ohjaus ei enää riitä. Kotihoito on tilanteessa joka on kestämätön ja koulutetun hoitohenkilökunnan määrä riittämätön. Nyt koulutettuja lähihoitajia korvataan kotihoidossa kouluttamattomilla hoiva-avustajilla. Kannattaako meidän lähteä tielle, jolla hukataan koulutusta ja ammattitaitoa. Samaan aikaan ei voida ajaa koulutettua henkilökuntaa jaksamisen äärirajoille ja ylläpitää tai parantaa hoidon turvallisuutta ja laatua. Tällainen yhtälö on mahdoton. Hoiva-avustajien palkkaamisella haettavat säästöt ovat harhaa, kun samassa kotihoidon paikassa joutuu hoiva-avustajan lisäksi esimerkiksi lähihoitaja toteuttamaan lääkehoitoa. Tämä ei ole millään tavoin kustannustehokasta, ei rahallisesti eikä ajallisesti

Kouluttamattoman työvoiman käyttö kuormittaa koulutettua työvoimaa. Esimerkiksi kouluttamattoman työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen vaativat enemmän aikaa, koska alan osaamista ei yksinkertaisesti ole. Varsinaista ammattitaitoa vaativat työt jäävät joka tapauksessa koulutetuille hoitajille. Vanhusten hoidon tarve on kasvanut. Kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole vanhuksia, joille riittäisi kevyt hoiva vaan he ovat raskaastikin hoidettavia, muistisairaita. Heidän hoitamiseen vaaditaan koulutus, vahva ammattitaito. Juuri sitä lähihoitajilla on.

Super ao 530 puheenjohtaja, Kunnallisvaaliehdokas (vas.), Kiuruvesi