Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: Äidit vuonna 1971 ansaitsivat monenlaisia perhepoliittisia parannuksia

Perhepolitiikan epäkohtiin ja puutteisiin kehotti Iisalmen Sanomien pääkirjoittaja kiinnittämään huomiota sunnuntaina 9.5.1971.

Aborttilain puutteet piti korjata, koska laki on johdattanut äitiysarvostuksen alentumiseen.

Perhepolitiikka piti pystyä uudistamaan riittävän nopeasti ja toimimaan joustavasti, jotta äitien, lasten ja isien turva muodostuisi riittäväksi ja oikeudenmukaiseksi.

Perheenäitien kohdalla havaitun epätasa-arvoisuuden poistaminen oli välttämätöntä. Oli luotava edellytykset, jotka antoivat perheenäideille mahdollisuuden valita kodin ja ansiotyön välillä.

Äidinpalkkajärjestelmä oli nopeasti suunniteltava. Maaseudun tehokas lomittajajärjestelmä oli järjestettävä maaseudun äitien turvaksi.

Perheenäitien kansaneläkkeeseen oikeuttava työkyvyttömyysaste oli määriteltävä. Perheenemäntien sosiaali- ja työeläketurva oli määriteltävä ja hoidettava pikaisesti riittävän suureksi. "Äitiys kunniaan."

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa.

Kommentoi