Iivo Polven Vapaa sana: Kuntavaalit ja vaalikoneet – Kahteen peruskysymykseen 11 ehdokasta ei osannut kirjata mielipidettään

Iivo Polvi

Iivo Polvi

Kuntavaalit siirrettiin kesäkuulle. Minusta parempi (turvallisempi) ajankohta vaaleille olisi pari kuukautta myöhempi, kuten kolumnissani 25.2. toivoin – mutta hyvä näinkin!

Ehdokaslistat on jätetty jo 9. maaliskuuta, joten nyt on riittävästi aikaa perehtyä ehdokkaiden tavoitteisiin. Vaikka asetetut rajoitukset estävät kasvokkain tapaamiset, tarjoavat eri tiedotusvälineiden järjestämät vaalikoneet siihen hyvät mahdollisuudet. Ainakin kuntakohtaisesti laaditut vaalikoneissa ehdokkaille esitetyt kysymykset on ”räätälöity” niin, että ne käsittelevät juuri niitä vaalikauden aikana ratkaistavaksi tulevia asioita, joista valtuutetut ja muihinkin luottamustoimiin valitut päättävät.

Oman ehdokasvalintani helpottamiseksi aloitin perehtymisen Iisalmen Sanomien vaalikoneen sisältöön. Lauantaihin 27.3. mennessä 67 ehdokasta oli jo vastauksensa kirjannut. Ryhmittäin ehdokkaat jakautuivat seuraavasti: Kesk. 17, Kok 14, Vas 12, SDP 8, PerusS 7, KD 6, ja Vihr. 3.

Katsoin jokaisen ehdokkaan vastaukset kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Minusta ne kaksi kysymystä ovat oleellisimpia kunnallisten palvelujen järjestämisen ja rahoittamisen peruskysymyksiä. Niihin annetut vastaukset osoittavat ehdokkaiden asennoitumisen kaupungin tuottamiin palveluihin ja niiden yhteisvastuulliseen rahoittamiseen. Siksi ne ovat kuntavaalien kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä.

Vaalikoneen ensimmäinen kysymys: ”Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen”. Pelkistettynä vastausvaihtoehdot ovat: ”Eri mieltä”, ”En osaa sanoa” ja ”Samaa mieltä”.

Ehdokkaiden vastaukset edellä olevaan kysymyksen jakautuivat seuraavasti: ”En osaa sanoa”- vastauksen antoi KD:n 3 ja yksi Kok:n ehdokas. ”Eri mieltä” oli Kok:n 11, Kesk:n 7, PerusS:n 4, KD:n 2 eli yhteensä 24 ehdokasta. ”Samaa mieltä” oli Vas:n 12, Kesk:n 10, SDP:n 8, Vihr:n 3, PerusS:n 3, Kok:n 2 ja KD:n 1 eli yhteensä 39 ehdokasta. Enemmistö vastaajista (39) piti siten veron korottamista parempana vaihtoehtona kuin palvelujen karsimista. Vähemmistön kanta (24) oli päinvastainen.

Aloitin perehtymisen Iisalmen Sanomien vaalikoneen sisältöön.

Toinen vaalikoneen kysymys oli: ”Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi”. Vastausvaihtoehdot ovat samat kuin edellisessä kysymyksessä. ”En osaa sanoa”-vastauksen antoi Kesk:n 3, Kok:n 2, PerusS:n 1 ja KD:n 1 eli yhteensä 7 ehdokasta. ”Eri mieltä” oli Vas:n 11, Kesk:n 10, SDP:n 8, ja KD:n 4, Vihr:n 3, PerusS:n 3 ja Kok:n 3 eli yhteensä 42 ehdokasta. ”Samaa mieltä” oli Kok:n 9, Kesk:n 4, PerusS:n 3, Vas:n 1 ja KD:n 1 eli yhteensä 18 ehdokasta. Enemmistö (42) vastustaa siten nykyisten palvelujen yksityistämistä ja vähemmistö (18) puoltaa palvelujen siirtämistä nykyistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Minut yllätti se, että edellä mainittuihin kahteen peruskysymykseen yhteensä 11 ehdokasta ei osannut kirjata mielipidettään. – Vai liekö taktikointia? Toisaalta yllätti myös se, että monet ehdokkaista olivat jättäneet vielä kokonaan vaalikoneen ”hyödyntämättä”. Toivottavasti kaikki ehdokkaat kertovat avoimesti kantansa julkisesti asioihin, joita vaalikoneissa on kysytty. Se olisi hyödyksi avoimen demokratian toteutumiselle.

Hyvää Pääsiäistä!

Kirjoittaja on Iisalmen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (vas.).

Kommentoi