Mielipide: Huumausainelainsäädäntöä ei pidä lieventää – Stigmasta puhuminen on tässä yhteydessä sivuseikka, kun halutaan vähentää nuorten ajautumista huumerinkiin

Kannabiksen laillistamisen jälkeen Yhdysvaltojen Coloradossa kannabiksen aiheuttamien liikennekuolemien määrä yli kaksinkertaistui. Poliisi

Martti Vastamäki

Suomen Asianajajaliiton rikosprosessiryhmän asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Jussi Sarvikivi ja jäsen Hanna-Maria Seppä puuttuivat tärkeään eduskunnassa käsittelyssä olevaan asiaan, kansalaisaloitteeseen huumelainsäädännön lieventämisestä Suomessa. He arvioivat, että huumesairaan rankaiseminen on ainakin juridisesti katsottuna julmaa ja perusteetonta ja aiheuttaa ongelmien kasaantumista.

Saarikivi ja Seppä korostavat, että rikoslain tehtävä on suojata, tarkoittaen ilmeisesti juuri näitä huumesairaita. Kirjoittajat ottavat esimerkikseen rattijuoppouden. ”Rattijuopumus on rikos, koska teolla aiheutetaan vaaraa toisen hengelle ja terveydelle.” Tähän on helppo yhtyä. Tällä hetkellä vuosittain poliisin pidättämiksi joutuvista 20 000 rattijuoposta 10 000 on huumausaineen vaikutuksen alaisena. Merkittävä osa heistä on niin vahvassa pöllyssä, että ajokyky on merkittävästi alentunut. Huumesairaiden suojelu on aivan perusteltua, mutta oleellisesti tärkeämpää on suojella meitä muita kansalaisia huumehörhöjen aikaansaannoksilta. Suomen kokoisessa Yhdysvaltojen Coloradon osavaltiossa kannabiksen vapauttaminen lisäsi viidessä vuodessa kannabiksen aiheuttamia liikennekuolemia 109 prosenttia. Siellä joka kolmas päivä kuoli ihminen kannabiskuskin auton alle. Emme halua samaa Suomeen!

Kyseiset asianajajat ilmoittavat, että kokemuksensa ja lainopillisen osaamisensa perusteella he arvioivat minkä tahansa huumausaineiden käytöstä rankaisemisen olevan julmaa, perusteetonta ja ongelmien kasaantumista aiheuttavaa. Karu tosiasia on kuitenkin se, että esitetty huumeidenkäyttöä ja hallussapitoa vapauttava lainmuutos veisi poliisilta kaikki mahdollisuudet puuttua tehokkaasti nuorten huumausaineongelmaan. On selvää, että tällainen kehitys lisäisi huumausaineiden käyttöä varsinkin nuorten keskuudessa. Stigmasta puhuminen on tässä yhteydessä sivuseikka, kun halutaan vähentää nuorten ajautumista huumerinkiin.

professori, puheenjohtaja, Raittiuden Ystävät ry

Siellä joka kolmas päivä kuoli ihminen kannabiskuskin auton alle.

Kommentoi