Mielipide | Neuvostot ilman toimintaedellytyksiä – Tarve toisenlaiseen suhtautumiseen on suuri

Kaupungin johto kirjoitti IS 12.3.: ”Neuvostot ovat arvokas osa Iisalmen kaupungin organisaatiota”. Tästä olemme ikäihmisten neuvostossa ja vammaisneuvostossa samaa mieltä, koska palvelemme tärkeitä, mutta usein sivuutettuja kaupunkilaisryhmiä. Tämän arvostuksen tulisi näkyä myös toimissa, ei vain sanoissa.

Valitettavasti toimet ovat olleet päinvastaisia. Jo kuukausia on käynnissä ollut prosessi, jossa edellä mainittujen neuvostojen toimintaedellytyksiä on pyritty ajamaan alas.

Välivaiheena oli soten päätös 15.9. 2020: kaikissa soten jäsenkunnissa vanhus- ja vammaisneuvostojen kokoukset rajoitetaan neljään (4) kokoukseen vuodessa. Teknisen sihteerin palveluja saadaan kaikkiin kuntiin yhteensä enää 20 prosenttia yhden työntekijän viikkotyöajasta (joskus olleesta 60 prosentista). Erikoiseksi tilanteen tekee se, että neuvostojen toimintaedellytyksistä huolehtiminen on lain mukaan kaupungin vastuulla, ei soten.

Edellä mainitun soten päätöksen jälkeen neuvostot kääntyivät toimintaedellytystensä turvaamisesta kaupunginvaltuuston puoleen. Kokouksessa 7.12.2020 hyväksytyn ponnen mukaisesti kaupunginhallituksen piti kuulla asiassa neuvostoja. Neuvostoille tuli kutsu päivämäärälle 26.2. Mutta kokouksessa ilmoitettiin vain, että kaupunginhallitus oli siirtänyt asian käsittelyn soten hallitukselle. Neuvostoja ei muutenkaan kuultu, niille saneltiin entistä tiukemmat toimintapuitteet. Paikkaansa ei pidä väite, että kokousmääriä olisi nostettu voimassa olevista. Siitä tai muusta neuvostojen toimintaedellytysten turvaamisesta ei näkynyt merkkiäkään.

Tarve toisenlaiseen suhtautumiseen on suuri. Ikäihmisten neuvosto on tänä vuonna aloittamassa yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa ”Etsivän vanhustyön”. Tarkoituksena on saada korona-aikana syrjäytyneet ikäihmiset mukaan normaaliin elämään siitä yksinäisyydestä, mihin moni on hautautunut. Tämä toiminta näköjään halutaan kaupungin johdon taholta tyrmätä heti alkuunsa.

Ikäihmisten neuvoston velvollisuuksiin kuuluu pitää kaksi vuosittaista tapaamista eläkeläisjärjestöjen kanssa. Jos nämä tapaamiset katsotaan kokouksiksi, jäljelle jää kolme kokousta muille ikäihmisiä koskeville asioille. Jätetäänkö siis pois vanhustenviikon tapahtumat ja messut, koska käytännössä tuolla kokousten rajaamisella niiden valmistelu ja järjestäminen on mahdotonta?

Kaupungin talous ei varmasti kaatuisi siihen, jos ikäihmisten neuvosto pitää tilanteen ja asioiden niin vaatiessa vuosittain enemmänkin kokouksia kuin viisi (5), koska kokousten kulut ovat minimaalisia. Neuvostot eivät ole olleet tähänkään mennessä toimineet kokousten määrissä vastuuttomasti.

Mitä tulee neuvostojen toimintaohjeiden muuttamiseen, voimassa olevassa kaupunginhallituksen vahvistamassa toimintaohjeessa määrätään, että neuvostot tekevät tarpeelliset muutosesitykset, jotka sitten kaupunginhallitus vahvistaa. Tämä nousee siltä koetulta pohjalta, että neuvostot tuntevat parhaiten omien toimialojensa tarpeet ja tehtävät. Toivomme kaupunginhallituksen kunnioittavan omia päätöksiään ja yleensäkin hyvää hallintotapaa.

Neuvostot ovat esittäneet vanhus- ja vammaisasiamiehen saamista Iisalmeen. Asiamies toimisi neuvostojen valmistelevana ja toimeenpanevana sihteerinä, kun sote on tällaisesta tehtävästä vetäytynyt. Sote-uudistuksen toteutuessa tulevina vuosina on edessä suuri murros myös vanhus- ja vammaispalvelujen palvelujen osalta. Kaupunki tarvitsee kaikilla tasoilla asiantuntemusta asukkaidensa palvelutarpeiden turvaamiseksi.

Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston rooli on kunnallishallinnossa tuoda esille erityisryhmien asioita ja parantaa näiden elinolosuhteita. Neuvostojen panos kaupungin yhteistyölle kolmannen sektorin kanssa on merkittävä. Yleisvirkamiesten ja yleispoliitikkojen toivoisi arvostavan tällaista kentältä nousevaa asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Siltä pohjalta syntyy rakentava yhteistyö, johon olemme tottuneet. Neuvostot tekevät jo nyt laajaa yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, lukuisten yhdistysten ja muiden tahojen kanssa. Avoimen yhteiskunnan toiminnalle olisi vierasta, jos kaikki tähän työhön liittyvät aloitteet ja yhteydenotot pitäisi kierrättää kaupunginhallituksen kautta, kuten kokouksen 26.2. muistiossa edellytetään.

Edellä kuvatusta prosessista selviää, miltä taholta on käyty perusteettomasti ja voimassa olevista säädöksistä piittaamatta heikentämään neuvostojen asemaa. Toivomme linjaan korjausta, jotta eri osapuolet voivat tehdä työtään iloiten kaikkien kuntalaisten parhaaksi.

Yleisönosasto ei ole paras foorumi käydä tällaista hallinnon sisäistä keskustelua, mutta nyt ei muuhun ole annettu mahdollisuuksia. Työtä täytyy edelleen jatkaa neuvostojen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

vammaisneuvoston pj

ikäihmisten neuvoston pj